Skip to content

Geo buiten de deur van de hogeschool

2022 March 6
by Jw

Binnen de muren van Aeres Hogeschool is er een zekere concentratie van geo-informatie te vinden, maar buiten het groenste hogeschool gebouw van Nederland valt nog veel meer geo-informatie te ontdekken.

Dat ontdekken past bij de 1e-jaars Module Ondernemend in de Geo-branche, en de eindkwalificaties Ondernemend werken en Professioneel handelen. Gelukkig behoort een excursie naar organisaties, die met geo-informatie aan de slag zijn, weer tot de mogelijkheden. Op een zonnige donderdag 17 februari was het zover.

In wellicht het mooiste Raadhuis van Nederland ging gastheer René Pauw meteen in op het belang van (geo)data voor gemeenten, voor afdelingen binnen gemeenten (Beheer en Realisatie, Ruimte en Economie, en meer) én voor de burgers van Hilversum. Gerben Timmer liep namens Team Gegevenshuis meteen voor op de nog te behandelen lesstof, zoals basisregistraties, kaarten embedden, metadata, ETL, Geo-Architectuur.

Reni Boorsma-de Moel bouwde tijdens haar presentatie voort op deze onderwerpen. Ze belichtte meer de buitenkant van de gemeente: Open Hilversum en de betekenis voor de burger. Met als concrete voorbeelden Erfgoed, Beschermende Bomen en de bestrijding van de Eikenprocessierups. René sloot de sessie af, door actief de dialoog met de studenten aan te gaan, over onderwerpen zoals Meten van bezoekers en geluid, het aspect AVG en privacy.

Net na de middag haalden Jan Erik Wien en Henk Janssen van Neo ons op bij het Kadastrale middelpunt van Nederland. Na wat selfies op dit unieke coördinaat – welke serieuze GMD-er wil nu niet eens in de oorsprong van het Nederlandse coördinatenstelsel staan? – liepen we gezamenlijk naar het nabijgelegen kantoor van Neo.

Bij Neo aangekomen kregen de studenten een enthousiaste presentatie van Neo-young professionals Lotte ten Harmsen van der Beek en Emile Nieuwstraten en kregen ze zo een indruk wat “werken in de GEO-wereld” zou kunnen inhouden. Naast inzicht in de gevolgde opleidingen werden projecten bij NEO, zoals Boombasis en de Verhardingsmonitor, toegelicht. Het Boombasis business model werd specifiek besproken, goed voor aansluiting bij het vak Business Modellen (van Aeres docent Peter Kaspers). Extra interessant was het onderdeel Leren en Ontwikkelingen bij NEO (Orienteren, Creativiteit, Projecten, Coached), want dat leren houdt zeker niet op als je bent afgestudeerd.

We sloten de dag af met een rondleiding en een heuse tafeltennis-uitdaging. Studenten en docenten kijken terug op een geslaagde excursie, die zeker bijdraagt aan de leerdoelen van de module en de hele opleiding. We kijken alvast vooruit naar de afsluiting van de module Ondernemend in de Geo-Branche met een mini-symposium op maandag 28 maart.

Dank aan de sprekers van de Gemeente Hilversum en Neo, voor de gastvrijheid, de leerzame dialogen en presentaties, die we aan het lesmateriaal van de module hebben toegevoegd.

Informele afsluiting FIG e-Working Week 2020/2021

2021 December 17
by Jw

Samen naar nieuw land zeilen

Aangekondigd als terugkomdag voor actieve vrijwilligers van de FIG e-Working Week 2020/2021 werd een zeiltocht naar de Marker Wadden georganiseerd. Vanwege de Covid pandemie kon de FIG Working Week in 2020 helaas geen doorgang vinden, maar door in juni 2022 de eerste online FIG Working Week te organiseren gaf Nederland wel weer internationaal acte de préséance. Het doel van deze terugkomdag: bijpraten, napraten en informeel terugblikken op dit grootste internationale evenement. Want reflecteren is belangrijk, zeker als het om het verleden gaat. Het was in meerdere opzichten een stralende dag.

Uitstel, maar geen afstel

Bestuur en Local Organisation Committee van de stichting FIG Working Week 2020 zullen het niet snel vergeten: met al meer dan 1200 aanmeldingen, die naar de zalen in de RAI te Amsterdam wilden komen en met een groots evenement in het vooruitzicht, werden we door Covid situatie gedwongen het evenement uit stellen. Dat betekende dat we de organisatie hebben stilgezet en geen verdere verplichtingen zijn aangegaan. Wat afgezegd kon worden (zaalhuur, feestavond, excursies) hebben we afgezegd.

Om te voorkomen dat uitstel tot afstel zou leiden, hebben we er bij FIG op aangedrongen om toch vooral zo snel mogelijk een online evenement te mogen organiseren. Het zou meer dan een mooie proeftuin voor deze internationale vereniging van verenigingen kunnen worden. Een online programma kan over meerdere tijdzones worden verdeeld. En een online evenement is internationaal toegankelijker en beter betaalbaar voor deelnemers wereldwijd. Van de beslissing om voor een online event te gaan heeft niemand spijt gehad. Het grootste deel van de 2020 aanmeldingen werden naar 2021 evenement omgezet. Met iets meer aanmeldingen dan in 2020 hebben we samen een inhoudelijk goed evenement mogen neerzetten (zie Geo-Info 2021-3). Internationale complimenten volgden voor het organisatieteam, dat elkaar ook al die tijd niet meer in persona had ontmoet.

Al voor het zomerreces werd daarom een heuse organisatie-reünie gepland. Dat het programma van zo’n dag ook een geo-karakter zou moeten hebben was voor de hand liggend. Ben Viveen, werkzaam bij Rijkswaterstaat en projectleider Marker Wadden, was meteen bereid om daaraan invulling te geven.

Marker Wadden

De actieve vrijwilligers van FIG 2020/2021 verzamelden zich daarom al vroeg op zaterdagochtend 18 september in de Bataviahaven te Lelystad. De schipper van de tjalk Zorg met Vlijt, het had zo maar het motto van het organisatie comité kunnen zijn, bracht de deelnemers met enige vertraging door de mist naar de Marker Wadden. Deze  aangelegde archipel van 70 ha in het Markermeer is onderdeel van het Nationaal Park Nieuw Land. Het project is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten, twee erg verschillende organisaties, die in het algemeen belang toch een gemeenschappelijke doel hebben weten te vinden: natuurherstel. De aanwezige sliblaag die de bodem van het Markermeer afdekt werkt nogal verstikkend voor de flora en de fauna. Het slib werd door uitvoerder Boskalis uit de verre omgeving naar de nieuwe eilanden toegezogen, zodat daar (en bij de eilanden zelf) een basis voor nieuwe natuur kan ontstaan.  

Zodra je aankomt op de Marker Wadden ruik je het pionieren op deze nieuwe archipel. En overal eindeloos uitzicht. We waren niet de enigen in dit ‘robuste natuurgebied in het hart van Nederland’, waar 12 km aan wandelpaden en 700 meter (exact) strand de bezoekers verblijden. Ben wist tijdens de rondleiding interessante details te melden. Zo zorgt Uitkijktoren de Steltloper niet enkel voor eindeloze vergezichten. Het hout van de toren heeft ook bijen naar dit nieuwe land meegebracht. Er zijn archeologische vondsten te over. Dat hier vroeger al mensen woonden en leefden en dat we de natuur van toen weer deels herstellen doet menigeen verbazen. Zo reageren buitenlandse delegaties met bewondering en met onbegrip. Zo’n groot bedrag enkel voor natuurontwikkeling? Alleen al de zandzuigers naar Nederland varen, dat liep in de miljoenen.

Zo’n stuk nieuw land schept werk, niet alleen voor cartografen. Nieuw land leidt als vanzelf tot allerlei geografische vragen. Hoe werkt de kadastrale registratie voor zo’n nieuw perceel? Wie is eigenaar? In welk bestemmingsplan past het? Hoe bereikbaar is het voor de nooddiensten? Is er al een adres en postcode vergeven? Het barste van de geografische vragen.  Ben deelde graag zijn inzichten en ervaring, met een al redelijke geowijs publiek.

De Marker Wadden zijn duidelijk nog niet 100% af, maar of dat ooit de bedoeling zal zijn? Wil je er wellicht overnachten? Dat kan in een huisje, op de camping of met je eigen boot bij een ligplaats in de haven. Voor hen die het havengeld willen besparen: in de luwte voor het eiland leek het ook goed vertoeven. De terugweg naar Bataviahaven verwende ons met een zuchtje wind en met luieren op het dek. Het was zo’n dag waarbij petje, zonnebril en fotogenieke kleding geen overbodige luxe bleken te zijn. Een stralende dag, en dat gevoel is gebleven.

Voorbij de horizon

Zo’n dagje Marker Wadden wordt dus warm aanbevolen. Net als een bijdrage leveren aan het internationale netwerk dat de FIG voor ons allemaal vertegenwoordigt. Met de haven in zicht was het tijd voor een laatste afscheidspraatje. Paula Dijkstra, Kadaster International én congres directeur, ging in op de verschillende overeenkomsten tussen de zeildag en de working week zelf: ook die ochtend was het wat mistig bij vertrek, bij de herstart van de working week was het ook navigeren door de mist. Eenmaal aangekomen bij de Marker Wadden brak de zon door. We hebben samen nieuw land ontdekt, net als voor het FIG, en zijn met frisse moed weer geland. Het canvas materiaal van de FIG 2020/2021 stands zijn tot nieuwe en unieke tassen verknipt en uitgedeeld aan de vrijwilligers. Symbolischer kon niet, nu was het echt afgelopen. Met een FIG stropdas en bagagelabel was de hint overduidelijk: volgende keer weer echt op reis voor het FIG.

Het bestuur van de Stichting FIG Working week 2020, Kees de Zeeuw, Jaap Zevenbergen en ondergetekende, kijkt met Paula terug op een roerige periode, die wij met een zeer positief gevoel afsluiten. Onder de gegeven omstandigheden hebben we het beste eruit gehaald voor FIG, het FIG netwerk en de Nederlandse geosector. Voorbij de horizon kijken, naar een volgend internationaal evenement, doen we nog niet. Deze stichting zal worden opgeheven, de missie is immers volbracht. We hopen dat een online deel van een working week een vast onderdeel van het FIG programma zal worden. Naast een woord van dank aan de betrokken vrijwilligers, ook een hartelijk dank aan Kadaster, Universiteit Twente / ITC en Geo-Informatie Nederland, die ervoor hebben gezorgd dat een dergelijk congres ‘in Nederland’ kon plaatsvinden.

Geschreven voor Geo-Info 4 2021

Geo geeft te denken :)

2021 August 22
Book cover

Het heeft even geduurd, maar alle reacties zijn inmiddels verwerkt. Nog even de laatste puntjes op de i. (zie pdf). Daarna door naar een volgende hoofdstuk!