Skip to content

Write

Here’s the stuff that should require a bit more thought then your average blogpost or tweet, but it might just be a collection of those. Frequently I share a related presentation on Slideshare.

Geografie / KNAG

Een slimme wereld dankzij slimme kaarten?, blog at geografie.nl, september 2017.
Van de kaart door topofilie, blog at geografie.nl, juli 2017.
In kaart gebracht in kaart gebracht, blog at geografie.nl, mei 2017.
Lanceer je carrière tijdens de aardwetenschappelijke loopbaandag, blog at geografie.nl, april 2017.
Spreekt u kaarts? blog at geografie.nl, feb 2017.
Wat waar is, blog at geografie.nl, december 2016.
Ik hou niet van AK – Viva Geografia!, blog at geografie.nl, november 2016.
De verdroning van de (geo)wereld, blog at geografie.nl, oktober 2016.
Breng zelf de buitenwereld in kaart, blog at geografie.nl, sept 2016.
Aardrijkskunde de school uit, blog at geografie.nl, augustus 2016.

Geografie ontketend, Barend Kobben, Jan Willem van Eck, juni 2014.

Open innovation

Open the books on innovation, English summary, August 1st 2010.
Artikel in ViMatrix 130 (!), GeoBusiness Nederland. 17 juni 2010.
Defense of my thesis on Open Innovation, 21 juni 2010.
Scriptie “De boeken open over innovatie”, Academie voor Management, Rijksuniversiteit Groningen, juni 2010.
Zonder open geen geo, Column NOiV, september 2010.

Geo-Informatie Nederland (www.geo-info.nl)

Hoe de wereld in kaart werd gebracht, Geo-Info, april 2014.
GIN op verkenningsreis naar China, Geo-Info, mei 2013.
De cartograaf op de grens van de kaart van iedereen, voorjaar 2013, essay afscheid Nico Bakker.
GeoWensen, Geo-Info, februari 201o.
(Geo) Web 2.0, over de puzzel en de stukjes, Geo-Info, december 2009.
Afscheid en toch niet (Johan Russchen), Geo-Info, september 2009.
Een kennismaking met sociale netwerken, Geo-Info, augustus 2009.
Verslag bestuursvergadering GIN, Geo-Info, juli-augustus 2009.
Geo-optimisme voor 2008, Geo-Info, januari 2008.
Geo-Informatie Nederland: nieuw op weg, Geo-Info, november 2006.
Alle beGIN is …. gemakkelijk! , Geo-Info, januari 2006.
Geo-Informatie op koers , Geo-Info, juli/augustus 2004.

Letters from the Low Lands (Directions Magazine)

Holland from Above: GIS on TV, Is It Worth the Effort?, column, feb 2012.
Holland Hit by a Wave of Geospatial Conferences, column, june 2012.
GIN Congress 2011 – Geo breaking down barriers, column, nov 2011.
Will we have many open geo data trees, or go for a single open data forest?, column, sep 2011.
GeoFort, Defending our Nation’s Geo Interests, column, may 2011.
Geo-information for the Next Generation?, column, dec 2010.
Getting energized by GIScience, column, oct 2010.
GeoBiz in the Netherlands on the Open Track?, column, juli 2010.
One Step Beyond Combining Conferences, column, june 2010.
WTOWOA and Other Acronyms and Buzzwords, column, april 2010.
Getting the XYZ Generation to Go Geo, column, feb 2010.
Are Geospatial Professionals in the Netherlands Ready for a Celebration?, column, nov 2009.
The end of geo-innovation in the Netherlands, column, okt 2009.

Miscellaneous

Map Your Hometown in a Day: An Evaluation of Mapillary, blog met Kees Jansen, november 2016.
Democratisering van geografie: Neogeografie, blog op Sync.nl, april 2012.
De vrije open kaart en de plaats van het ondernemerschap, blog op Sync.nl, februari 2012.

 

 

 

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS