Skip to content

Geo buiten de deur van de hogeschool

2022 March 6
by Jw

Binnen de muren van Aeres Hogeschool is er een zekere concentratie van geo-informatie te vinden, maar buiten het groenste hogeschool gebouw van Nederland valt nog veel meer geo-informatie te ontdekken.

Dat ontdekken past bij de 1e-jaars Module Ondernemend in de Geo-branche, en de eindkwalificaties Ondernemend werken en Professioneel handelen. Gelukkig behoort een excursie naar organisaties, die met geo-informatie aan de slag zijn, weer tot de mogelijkheden. Op een zonnige donderdag 17 februari was het zover.

In wellicht het mooiste Raadhuis van Nederland ging gastheer René Pauw meteen in op het belang van (geo)data voor gemeenten, voor afdelingen binnen gemeenten (Beheer en Realisatie, Ruimte en Economie, en meer) én voor de burgers van Hilversum. Gerben Timmer liep namens Team Gegevenshuis meteen voor op de nog te behandelen lesstof, zoals basisregistraties, kaarten embedden, metadata, ETL, Geo-Architectuur.

Reni Boorsma-de Moel bouwde tijdens haar presentatie voort op deze onderwerpen. Ze belichtte meer de buitenkant van de gemeente: Open Hilversum en de betekenis voor de burger. Met als concrete voorbeelden Erfgoed, Beschermende Bomen en de bestrijding van de Eikenprocessierups. René sloot de sessie af, door actief de dialoog met de studenten aan te gaan, over onderwerpen zoals Meten van bezoekers en geluid, het aspect AVG en privacy.

Net na de middag haalden Jan Erik Wien en Henk Janssen van Neo ons op bij het Kadastrale middelpunt van Nederland. Na wat selfies op dit unieke coördinaat – welke serieuze GMD-er wil nu niet eens in de oorsprong van het Nederlandse coördinatenstelsel staan? – liepen we gezamenlijk naar het nabijgelegen kantoor van Neo.

Bij Neo aangekomen kregen de studenten een enthousiaste presentatie van Neo-young professionals Lotte ten Harmsen van der Beek en Emile Nieuwstraten en kregen ze zo een indruk wat “werken in de GEO-wereld” zou kunnen inhouden. Naast inzicht in de gevolgde opleidingen werden projecten bij NEO, zoals Boombasis en de Verhardingsmonitor, toegelicht. Het Boombasis business model werd specifiek besproken, goed voor aansluiting bij het vak Business Modellen (van Aeres docent Peter Kaspers). Extra interessant was het onderdeel Leren en Ontwikkelingen bij NEO (Orienteren, Creativiteit, Projecten, Coached), want dat leren houdt zeker niet op als je bent afgestudeerd.

We sloten de dag af met een rondleiding en een heuse tafeltennis-uitdaging. Studenten en docenten kijken terug op een geslaagde excursie, die zeker bijdraagt aan de leerdoelen van de module en de hele opleiding. We kijken alvast vooruit naar de afsluiting van de module Ondernemend in de Geo-Branche met een mini-symposium op maandag 28 maart.

Dank aan de sprekers van de Gemeente Hilversum en Neo, voor de gastvrijheid, de leerzame dialogen en presentaties, die we aan het lesmateriaal van de module hebben toegevoegd.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS