Skip to content

Nieuwe dimensies voor de geo-branche!

2023 April 7
by Jw

Op 13 april jongstleden organiseerden de 1e jaars studenten Geo, Media en Design een symposium, als afsluiting van de module Ondernemend in de geo-branche. De titel dit jaar: Nieuwe dimensies voor de geo-branche!

De organisatie van zo’n 1e jaars symposium volgt geen vooraf vastgesteld plan van aanpak. Dat plan ontwikkelen de studenten namelijk al brainstormend zelf. Net als vorig Jaren biedt Ruimteschepper daarbij graag een helpende hand. Er is onder andere aandacht voor het programma, de promotie, de logistiek en de techniek achter de schermen. Zo dient het symposium meteen meerdere (leer)doelen: organiseren, netwerken, improviseren, presenteren.

De studenten hebben de nieuwe dimensies zelf onderzocht bij een vijftal organisaties, die met geo-informatie werken: TNO, Geo-Facto, Gemeente Utrecht, Witteveen en Bos en Waterschap Zuiderzeeland. Die organisaties gaven zelf ook acte de présence tijdens het symposium, waardoor een levendige discussie met de zaal mogelijk werd. Onder leiding van moderatoren Ellis en Marleen hebben de studenten in groepen een korte presentatie over deze organisaties gegeven. Daarnaast waren er twee externe sprekers uitgenodigd.

Jessy Faas vroeg aandacht voor de veranderende rol van GIS in het onderwijs, speciaal in het voortgezet onderwijs. Haar opmerking “Als een foto meer zegt dan 1000 woorden, dan zegt een kaart zeker meer dan 1000 foto’s, en een GIS kaart nog veel meer!” kwam goed aan bij het publiek. Jessy, afgestudeerd GMD’er, deelde ook haar ervaringen als zelfstandig ondernemer, met veel tips voor de ook aanwezige 4e jaars studenten.

Jesse Faas zoomde o.a. in op het belang van interactieve kaarten
Herbert Femy deed een boekje open over het belang van geo-informatie bij Defensie

Mocht iemand ooit twijfelen aan het belang van geo-informatie voor defensie: Herbert Remy, Ministerie van Defensie, maakte meteen duidelijk dat dat niet nodig is : “Alles, maar dan ook alles, bij defensie begint met geo-informatie”. Uitdagingen, zowel organisatorische als technische, zijn er daarom genoeg. Herbert nodigde uitdrukkelijk studenten uit om ook bij Defensie de carrière kansen te ontdekken. Dat die er zeker zijn, werd door twee huidige GMD stagiaires en een inmiddels afstudeerde GMDer, nu Defensie medewerker, vanuit de zaal bevestigd.

Aardig detail van de middag: de sprekers van vorig jaar waren ook bij deze editie aanwezig. De middag werd afgesloten met een borrel, die volop kansen om te netwerken bood: over nieuwe dimensies in ons werkveld, en, heel praktisch, mogelijkheden voor stages. Die stages vormen een goede eerste stap voor studenten om zelf de nieuwe dimensies in de praktijk te ervaren.

Dank aan alle organisaties, die deze module en dit symposium mogelijk hebben gemaakt. En uiteraard aan de Aeres collega, van administratie tot facilitair, die de studenten bij de organisatie hebben ondersteund.

Eerdere blogs over het symposium: Wegwijs in de geosectorOndernemende StudentenOndernemend in de GeobrancheGeoData is de toekomst.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS