Skip to content

Geo geeft te denken :)

2021 August 22
Book cover

Het heeft even geduurd, maar alle reacties zijn inmiddels verwerkt. Nog even de laatste puntjes op de i. (zie pdf). Daarna door naar een volgende hoofdstuk!

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS