Skip to content

De beste kaart van de Floriade Expo/Almere Hortus

2022 November 2
by Jw

Het Aeres onderzoeksprogramma ‘Gezond leven in de groene stad’ ontwikkelt nieuwe kennis- en businessconcepten. De kernvraag van dat programma: hoe ontwerpen we een stedelijke omgeving die uitdaagt om gezond te leven? De relatie tussen een groene omgeving en een actieve leefstijl wordt daarom door Sander Bliekendaal in het project Bewegen in het groene gezonde Floriade-park onderzocht. Bezoekers van de Floriade hebben de gevolgde route door het Floriade-park anoniem met de onderzoekers gedeeld. Voor de analyse van deze routes is een actuele kaart noodzakelijk. Maar hoe krijg je toegang tot de beste kaart van zo’n snel veranderend gebied?  

“Het GeoLab van Aeres Hogeschool Almere heeft de meer dan 900 foto’s samengevoegd tot een grote orthomosaic”

Drones to the rescue! Dankzij vriendelijke ondersteuning van Geometius, een Almeers expert in nauwkeurige plaatsbepaling, die in juli een speciale vlucht met een Sensefly drone heeft uitgevoerd. Het GeoLab van Aeres Hogeschool Almere heeft de meer dan 900 foto’s samengevoegd tot een grote orthomosaic, een 2d foto kaart, die recht van boven is gemaakt. Daardoor is het ook mogelijk om in de fotokaart te meten.  

Overigens, je kan nog veel meer met dergelijke fotokaarten: dankzij AI (Artificial Intelligence) kan software objecten uit de foto’s herkennen. Auto’s herkennen is eenvoudig voorbeeld. Tegenwoordig kan je ook bomen uit de beelden herkennen en een inschatting maken van de gezondheid van wijken en buurten van een stad.  

Tipje van de sluier van het onderzoek: met de gps-tracks kunnen we onderzoeken of de bezoekers in elk type omgeving (groen, park, weg, water, ‘’) zijn geweest, hoe lang ze daar waren, en of ze daar in de rij moesten staan. Al was de fotokaart even de beste kaart waarover we konden beschikken, zelf de fotokaart was niet altijd actueel genoeg. Het viel studenten van de minor Sustainable Urban Regions meteen op dat de bezoekers soms in de rij staan voor virtuele foodtrucks… mogelijk waren die al verplaatst tussen het tijdstip van de fotokaart en het onderzoek zelf.  

Openstreetmap, de openbare kaart waaraan iedereen een bijdrage kan leveren, is vaak een goede kanshebber voor de meest actuele kaart. Op die kaart prijkt midden op het Floriade Expo terrein al de tekst “Almere Hortus”. Niet helemaal actueel, maar wel zeer toekomstgericht.  

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS