Skip to content

Wat moet je nu met de GIN groep op LinkedIn?

2012 October 28

In LinkedIn groepen kan je kennis uitwisselen, feiten en meningen delen, elkaar complimenteren, een digitaal gesprek voeren. Dat gesprek is er nog niet helemaal, maar wat niet is, kan alleen nog maar komen. Niets moet, natuurlijk, op deze GIN groep op LinkedIn, maar dit is wat kan:

  • Een bericht insturen van een andere website of blog. Dat bericht moet wel iets met de vereniging hebben, maar we houden het redelijk ruim. Het bericht komt pas na een Like of een Comment in de lijst van Discussions te staan. Als je een bericht teveel Promotie vindt, dan kan je er zelf een Flag bij plaatsen. Ik bekijk dan of dat terecht is (meestal gaat het plaatsen van zo’n Flag per ongeluk…).

 

 

 

 

  • Hulp vragen voor een onderzoek, zoals Jaap en Daisy hebben gedaan.

 

 

 

 

 

 

  • Reageren op een bericht van een andere lid van de groep.

Door op ‘like’ te klicken (ik vond het een leuk bericht of ik ben het er mee eens). Of door inhoudelijk te reageren, zolas Gerrit en Milo deden:

 

 

 

 

 

Gewoon meelezen?

Natuurlijk helemaal geen probleem. Niet iedereen stuurt berichten in of reageert, de dagelijkse kranten zouden gek worden. Gewoon meelezen kan online en door middel van een dagelijkse of wekenlijkse email. Dat laatste moet je als deelnemer wel zelf instellen op LinkedIn, via de “your settings”, onder het ‘more’ tab (tap?) van groep.

Meer weten? Tijdens de opkomende ALV (15 november, komt allen) ben ik zeker – ijs en weder dienende – aanwezig. Mocht je vragen hebben…

NB: Het bovenstaande heb ik geschreven omdat ik de vraag spontaan 3x heb ontvangen. Bij volgende reacties zal ik een ‘wat moet je nu met Twitter’ insturen….!

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS