Skip to content

VOORTmaken met innovatie, bij GeoBusiness

2012 June 29
by Jw

GeoBusiness had maandag j.l. een themamiddag over innovatie en ik mocht invallen om kort een onderwerp toe te lichten, waarover ik relatief weinig weet (Innovatie in de zorg). Externe gastspreker was Gijs van Wulfen, de man van de VOORT innovatiemethode.

Tijdens zijn ‘onthullende presentatie’ (je had er bij moeten zijn) ging het o.a. over een aantal mooie verhalen (Gijs zat eerst in de soep), over wat innovatie is en waarom het moet (kort), maar vooral hoe je planmatig innovatie kunt oppakken: met de VOORT innovatie methode (een gefaseerde aanpak: Vertrekken, Ontdekken, Ontwikkelen, Reflecteren, Terugkeren). Het bijbehorende boek is mooi vormgegeven, is vooral praktisch georiënteerd én gebruikt de kaart als metafoor voor innoveren. Dat moet geo Nederland aanspreken!

Een leuke middag, hoewel innovatie als onderwerp (in mijn woorden: vernieuwing, die blijft; of beter: vernieuwing die is gebleven;) niet innovatief kan worden genoemd. Volgens mij werd er in het Romeinse rijk al aandacht aan besteed op school (even geen brononderzoek, slechts een leesherinnering). Maar innoveren is en blijft lastig (it’s the nature of the beast) en alle aandacht is meegenomen. Daarom drie tips uit de losse pols:

–      Ga bewust en procesmatig om met heden en toekomst van je organisatie en de ideeën die er intern en extern over zijn, (zie het Ideation stuk in VOORT).

–      Geef duidelijk aan de buitenwereld aan waarin je wilt innoveren (en waarin niet). Dat kan gemakkelijk op je eigen website, in de trend van : wij zoeken samenwerking op het gebied van open data en willen nieuwe opleidingen over dit onderwerp samenstellen.

–      Deel successen en deel ook waarin je niet slaagt. Nu hoeft dat laatste niet meteen op een website te staan, maar in een besloten kring kan dat juist heel leerzaam zijn voor anderen.

More about Nieuwe producten en diensten bedenken, versie 3.0 / druk 1Elke deelnemer heef het boek meegekregen, dus niets let GeoBusiness Nederland nog te innoveren! Mijn oordeel over de methode zelf staat nog uit (boek nog niet uit), maar de kennismaking is postief.

Overigens, het bleek lastiger om een verhaal te vertellen, waarvan je niet zelf de auteur bent. Maar voor slechts 10 minuten was het redelijk en leuk om te doen.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS