Skip to content

Verslag van een open (source) dag

2013 November 24
by Jw
de trappen waren wel redelijk gevuld tijdens de Osgeo dag

de trappen waren wel redelijk gevuld tijdens de Osgeo dag

Vorige week was er weer een OsgeoNL dag. Volgens de uitgedeelde deelnemerslijst waren er zo’n 90 deelnemers te gast bij de TU Delft, op en rond de oranje trappen. Daar ik in het algemeen geïnteresseerd ben in de ontmoeting tussen geografie en technologie, ben ik ook regelmatig op dit soort bijeenkomsten te vinden. Het is altijdmeestal wel een dag die tot nadenken stemt.

Het ochtendprogramma, met Bastiaan van Loenen en Rob van de Velde als sprekers, had niet zoveel relatie met open source en ze zouden op een gemiddelde ander (geo) congres niet misstaan. Bastiaan ging vooral in op open data, Rob probeerde open data, openstandaarden en open source aan elkaar te koppelen (met een knipoog naar open goverment). Naar mijn mening hebben deze woorden niet veel meer dan het woord “open”  met elkaar gemeen, en dan nog geheel in een andere betekenis en context. Helaas kon ik na de keynotes niet alle presentaties aanhoren – de nadelen van een parallel programma-, maar ik kon wel bij een aantal presentaties aanwezig zijn. Wat viel me verder op?

  • Deltares : interessant verhaal over de eerste stappen van dit overheidsinstituut op het open source pad. Zij zien software als een drager van kennis (…) en als een strategische asset. Er is sprake van een ‘selectieve openheid’, want niet alle producten (en kennis) worden geopensourced. Men heeft de software niet aan het publieke domein vrijgegeven, maar van een GPL licentievorm voorzien. De (zo uitgesproken) uitdaging: hoe krijgt je toch innovatie in de software tot stand? Er wordt overwogen om een Deltares certificatie uit te voeren op het software product (a la “deze versie is door Deltares gecompileerd en goedgekeurd”). Voer voor innovatie onderzoekers: zou het ook tot meer en duurzaam gebruik leiden?
  • Nelen en Schuurmans: een helder verhaal over hoe men bij dit bureau een totaaloplossing zelf bouwt met behulp van open source software. De software wordt voornamelijk door de eigen organisatie geschreven, maar wel openlijk gedeeld.  Opbouwende kritiek op andere open source producten, die lelijke kaarten generen of gewoonweg te langzaam zijn. Goede presentatievorm (gewoon foto’s van het schetsboek) en de mooiste quote van de dag: “De keuze voor open source betekent niet dat je moet ophouden met denken”.
  • Vicrea bracht een verhaal over een beslismodel dat zij gebruiken voor de toepassingen van opensource software (Nationaal Geo Register en provincie Overijssel). Bij de vraag of iemand wel eens iets nuttig met het NGR heeft gedaan was de response zeer mager.  Bij oplevering van dat NGR bleek het niet beheersbaar: er zijn jaarlijks 5 (vijf) man/vrouwkrachten nodig om het platform te onderhouden. Dat was reden om naar een nieuwe versie te werken, gebaseerd op het zelfde software product. Deze nieuwe versie mogen we binnenkort bewonderen.
    Bij navraag bleek dat dit beslismodel ook voor de eigen Vicrea producten gebruikt gaat worden.

 

Dogma bij de TU Delft?

De productiemethode om door samenwerking in communities tot software te komen heeft duidelijk zijn voordelen en beperkingen, en dus zijn er grenzen. Ook al schrok ik even van de tekst “DOGMA” toen ik het parkeerterrein opdraaide: er wordt duidelijk minder dogmatisch met ‘free en open source’ omgegaan.

Wellicht heeft het te maken met de onderwerpen als de app economy en de cloud. De gebruikers van die apps maakt het niet uit hoe deze tot stand zijn gekomen, zolang ze maar aan de wensen van de gebruikers worden voldaan (zoals snel, gemakkelijk, accuraat, werkt overal etc). De vraag naar de 100% FOSS app, of het bestaan daarvan, heb ik nog niet ontdekt.

 

Als afsluiting van de dag was er een discussie onder leiding van Remco Takken van GIS Magazine. Ondanks een paar hickups ging dat toch best aardig. Wellicht is het voor herhaling vatbaar op het aanstaande GeoEvent? Volgens een tweet van de organisatie: “Al meer dan 200 collega’s hebben zich ingeschreven als bezoeker…” Niet dat het allemaal draait om kwantiteit, maar zo’n hoog aantal aanmeldingen voor een geheel nieuw evenement, dat is redelijk uniek in de Geo-wereld – en ver daarbuiten. Ik kijk al uit naar het verslag van die dag!

 

*Geschreven op de osgeodag zelf. Wilde wachten met posten tot de presentaties online komen, maar dat duurt me nu te lang :)
 
 
Mijn verhaal van de OSGeo conferentie vorig jaar (toen stond MapWindows nog centraal, nu was de eer voor QGIS).

[slideshare id=13443262&doc=whereinnovationmeetsgeographicinformation-13406185347576-phpapp02-120625050327-phpapp02]

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS