Skip to content

Vernieuwde missie ESRI in Nederland!

2009 September 17
by Jw
Zicht op de koers

Zicht op de koers

Alhoewel ik me afvraag of die zoveel verschilt van ESRI in andere landen, daar heb ik geen onderzoek naar gedaan. Het stond al in de ViMatrix, het gaat bij ESRI voortaan om “gebruikers van geo-informatie succesvol maken”. De foto hierboven/hiernaast  is voor het eerst van een andere bron: collega Sabine maakt werkelijk geweldig foto’s, deze past heel goed bij het onderwerp, missie, visie, strategie.

De missie ontleed in mijn woorden: 
Gebruikers: iedereen met een link naar ‘waar en waarom daar’. Vanuit toepassingen, beleid, beheer en praktijk. En vanuit technologie, processen, management. En vooral: vanuit de gebruikers die zij weer bedienen. We stellen dus de belangen van gebruikers en klanten voorop. Een mooie volgende stap.

Geo-informatie: op zijn simpelst: alle informatie, die met een plaats op aarde te maken heeft.

Succesvol: we zijn waardevol voor anderen, zodat zij succes hebben. Dan pas hebben wij succes.

Maken: duidelijk actief taalgebruik, we moeten iets DOEN. Vanzelf gaat het niet.Deze missie is een stuk breder gedefinieerd dan de vorige. Ik vind het goed nieuws voor de gebruikers van ArcGIS producten, en voor hen die die stap nog niet hebben gezet! Tijdens de GIS Conferentie verwacht ik ook een mededeling over de volgende stappen….

Ik maak overigens maar eens een uitzondering op de regel en schrijf dit tijdens werkuren. Het maakt voor de inhoud weinig uit.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS