Skip to content

Verhalen vertellen, met kaarten

2012 March 12

Wat een g e w e l d i g e dag, bij de Infographics 2012, vorige week vrijdag in het Figi te Zeist. Ik was helemaal vereerd dat ik ook een bijdrage mocht leveren, dit keer op een podium. En wat een andere sprekers! Die heb ik veel te kort gesproken, dan maar elektronisch opvolgen…

Mijn verhaal, Scrape to Map, in hoofdlijnen:

Data explosion: doordat er steeds meer digitale data en open (geo)data, en steeds meer data door ons eigen toedoen (dank social media) beschikbaar komt, kunnen we ook meer kaarten maken. We moeten de data alleen nog maar even bij elkaar schrapen….

Get projections: kartografen hadden het maar wat gemakkelijk toen de aarde plat was. Nu dat niet zo blijkt te zijn (…) moeten we fouten in vb richting, lengte of oppervlak accepteren als we van bol naar plat vlak gaan. Op een webmap van Nederland komt dat niet zo precies, maar voor grotere gebieden wel. En op een Mercator kaart moet je geen gebieden vergelijken.

Mind the rulez: kartografische spelregels zorgen voor een optimale overdracht van variabelen. Afwijken mag, maar mijn advies: test een thematische kaart (of Infographic) gewoon 2 seconden, werkt de kaart wel? Warm aanbevolen: Semiology of graphics, Jacques Bertin.

Stories to tell (verhalen vertellen, met kaarten): voor mij was Steve Doig het grote voorbeeld, en op basis van zijn ideeën hebben we Nederland Kiest opgezet. Vervolgens heb ik in mijn presentatie een paar halve kaarten/verhalen voorgesteld, waar mogelijk nog een echt verhaal inzit. Voorbeeld: Arm en rijk (wonen) in 1919 en Bomen in Nijmegen. Maar ik sta open voor echte uitdagingen!

Nogmaals: een geweldige dag. Ben er graag weer bij, op 15 maart 2013.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS