Skip to content

Sociale media: wat gaat dat kosten en wat levert het op?

2011 February 12
by Jw

MoneyHet lijkt al weer tijden geleden, maar ik had ooit een –zeer gewaardeerde- collega, die steevast elk idee/voorstel zo begroette.  Altijd goed om een balans te maken tussen investering en opbrengst; maar mijn probleem is vaak dat de investering wel duidelijk is, en het rendement (enig) risico heeft. Kan jij garanderen dat…etc. Nee, niet dus.

Dat verhaal ligt voor mij wat gemakkelijker rond het gebruik van social media. De investering: financieel gering (mijn blog hosten kost amper wat, goede provider), de software is meestal ‘omniet’. Hardware: wij hadden die pc toch al en ja, ik heb een smartphone gekocht (helft door mijn werkgever betaald). De tijdsinvestering heb ik een paar weken lang gemeten. Ik kwam op 10 minuten per dag (ik rook niet, dus dat scheelt al weer).

De opbrengst is soms lastig te kwantificeren, ik daarom gebruik meer anecdotisch bewijs. Een paar voorbeelden:

  • ik kon via Twitter een conferentie volgen, waar ik zelf niet bij kon zijn (kennis opdoen);
  • door vragen te poneren, kreeg ik veel verschillende antwoorden/perspectieven (LinkedIn, en een meewerkende crowd).
  • nog-niet-klanten benaderen mij via LinkedIn met algemene vragen (gewoon vindbaar zijn). Sommige daarvan zijn nu ook klant geworden.
  • Op LinkedIn geef ik aan welke boeken ik heb gelezen. Onbekenden stellen mij vragen over deze boeken (kennis delen). Een klant vroeg zelfs eens zo’n boek te mogen lenen.
  • Door mijn presentaties open te delen, wordt ik regelmatig gevraagd een presentatie te geven.  Soms is het onderwerp niet direct werk gerelateerd (maar gaat het over social media, strategievorming, marketing; als het kan ook wat geografie svp!)
  • .. en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik kijk niet naar het aantal hits op mijn blog of mijn tweetinfluence. Maar als ze beide op nul zouden staan, zou ik me wel even achter mijn oren krabben.

Mijn doel blijft digitaal in contact komen en wellicht blijven, met gelijk- en anders denkenden. En af en toe een reactie van echte vrienden (en familie). En 1x keer per een week een spontaan gesprek over het onderwerp. Dat lukt tot nu heel redelijk! De vraag naar de kosten en wat het oplevert beantwoord ik altijd graag. Houdt me scherp. Mijn optelsom met betrekking tot social media is ontzettend positief. De investering voelt aan als niets, de opbrengsten zijn enorm.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS