Skip to content

Samen op reis gaan

2012 July 6

[issuu width=900 height=430 embedBackground=%23505050 pageNumber=26 shareMenuEnabled=false backgroundColor=%23222222 documentId=120619082329-e9614cfbadb34e5f82a17ca45ceed235 name=esri-aga1_2012-los username=esrinederland tag=arcgis unit=px v=2]

Een lonkend perspectief, zeker zo voor de grote vakantietijd: samen op reis gaan. In dit geval is het de titel van een interview, waarin er wat wordt teruggemijmerd over het ontstaan van In Perspectief. Wel erg gemakkelijk om een uurtje tegen een collega aan te praten, die vervolgens dat gepraat omzet in vloeiend taalgebruik. Maar leuk om terug te lezen!

Puntje van kritiek: die foto van mij mag een tikje kleiner. Met zo’n foto erbij lijkt Samen op reis gaan een solo activiteit. Een redelijke kijk-mij-nou blogpost (ze bestaan), zal hem maar niet doorsturen….

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS