Skip to content

ruimtescheppen voor Ruimteschepper(s)

2011 December 11

Woensdag a.s. geef ik een presentatie bij een Ruimteschepper bijeenkomst (komt allen!). Tijdens een eerdere bijeenkomst ben al aangehoord wat dat ruimtescheppen nu precies inhoudt. Op zich is het concept vernieuwend. En er zit in ieder geval een aanstekelijk enthousiasme achter Ruimtedenkers. De onderwerpen van mijn verhaal: Innovatie (en wat we er ook onder mogen verstaan), Open innovatie (een innovatie van innovatie zelf, wat voorbeelden), uiteraard hoe Esri daarmee omgaat en als laatste en belangrijkste: hoe ruimtescheppers verder kunnen komen door open te innoveren.

Om wat sneller in het onderwerp te komen, heb ik vijf vragen, als huiswerk vooraf, aan de deelnemers meegegeven:
·         Noem een algemeen voorbeeld van innovatie, van vijf jaar geleden.
·         Noem een voorbeeld uit ons werkveld, van dit moment.
·         Waarom mislukken veel innovatie trajecten?

Open innovatie gaat over geven en nemen.
·         Wat brengt u aan de tafel, waarvoor u zeker ook iets terug wilt hebben?
·         Wat brengt u, waarvan het er niet toedoet of u er iets voor terugkrijgt?

Het mooist denkbare eindresultaat van de avond: als een aantal deelnemers samen aan een onderwerp verder willen werken. Mijn suggestie voor de tafel: een open geo data workshop. Gezamenlijk ontwikkelen. Gezamenlijk uitdragen en wat we kunnen winnen eerlijk delen.

Overigens (I) heb ik nog niets echt op papier staan van mijn verhaal, slechts wat losse lijnen. Ik heb al wel wat plaatjes en quotes verzameld. En ik ben even in ArcGIS.com gedoken. Dinsdagochtend heb zeker voldoende voor een proefpresentatie op kantoor, op woensdagochtend zet ik dan het definitieve verhaal in elkaar.

Overigens (II). Ruimtescheppen begrijp ik wel, maar Ruimtelijk denken als term doet mij niet zoveel. Ik krijg dan eerder een NASA of Keppler 22-b gevoel. Met mijn voeten op de aarde, denk ik eerder geografisch dan ruimtelijk.

Verbeelding helpt natuurlijk ook bij innoveren…

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS