Skip to content

Provincie Noord Holland aan de open (geo) apps! 1/

2011 August 14
by Jw


View Larger MapDe vakantie is amper voorbij, of de provincie Noord-Holland daagt al uit om een beste app te bouwen. Niet alleen door een aantal webservices open te stellen, maar ook de data zelf ter beschikking te stellen. Vorige week heb ik er al even inhoudelijk naar gekeken, nu neem ook een uurtje de tijd om een voorbeeld uit te werken.

De databronnen zijn redelijk divers. Bij sommige kan ik me helemaal geen toepassing voorstellen. Ik stuur even aan op het volgende: Windmolens en stiltegebieden, wat hebben die gemeenschappelijk? Is er ook een relatie met bv zwemwater of de stelling van Amsterdam? (mag je daar wel zwemmen?)

Aanpak in detail staat hieronder. Een app idee heb ik nog niet, maar wat niet is kan nog komen. Eerste stapje is gezet. Andere gedachten: dit is open data binnen het Esri eco-systeem, hoe zit dat met KML en OGC webservices? En is er meer mogelijk dan alleen viewing apps? Dichtstbijzijnde zwemwater?

1.    Data voorbereiding

a)    Downloaden van de Windkansenkaart met alle shape files.

b)    De Inspire webservice voor stiltegebieden (REST) (is er zeker ook in KML of OGC)

c)    De Inspire webservice voor de Stelling van Amsterdam

d)    Downloaden van de zwemwaterkaart

2. Datalagen aanmaken op www.arcgis.com

Inloggen, naar new map gaan. Dan “add layer from the web” en de twee webservices toevoegen. Die kaart (map) bewaren en vanuit My content opstarten in ArcGIS Explorer online.

De windmolens (wkk_turbines) en het zwemwater zijn iets complexer: uit de zipfile heb je maar vier files nodig, die je met sleur en pleur zo op je kaart kan slepen. Onbewerkt ziet dat er niet uit, maar als je presentatie wat veranderd komt er een redelijke kaart uit.

3. En maar kijken…!

Valt me meteen op dat een paar van die molens in een stiltegebied staan (en ze maken toch echt lawaai). Je mag er blijkbaar ook gewoon zwemmen, had ik niet verwacht.

Achter de windmolen en zwemwaterlocaties zitten redelijk wat gegevens. Ze is een thematische kaart van verschillende fabrikanten per windmolen of het vermogen per windmolen zo gemaakt.

Nog geen conclusies aan verbonden…en ik heb de kaarten niet netjes afgemaakt.

Een zwemwaterkaart voor dieren is ook niet lastig. Ik zie overigens dat de naam van de zwemwaterinspecteur nog in de data staat. Weet niet of dat de bedoeling is.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS