Skip to content

Openheid 2.0, in Perspectief

2011 June 5
by Jw

Een open overheid, iedereen praat/schrijft er over. Voor de In Perspectief heb ik er een stukje over geschreven. Het was net in de weken van het NOiV congres, dus dan kom je al snel op zo’n onderwerp. Met een knipoog heb ik de bijdrage Openheid 2.0 genoemd, alsof het om een nieuwe versie van openheid gaat.

Dat het resultaat van het onderzoek van de Algemene Rekenkamer (“er valt niet veel te besparen door het gebruik van open source”, in mijn woorden) niet juist bij dat NOiV congres werd besproken, blijft me verbazen. Het was de olifant in de kamer, zei Frans Nauta (zie Binnenlands Bestuur). Een gemiste kans op dit laatste NOiV congres. Ik had graag meegedaan aan een inhoudelijke discussie.

Op zich is openheid niets nieuws, ook al is het wel gemakkelijker geworden om open te zijn. Overigens was ik de column al weer redelijk vergeten. Papier gaat toch wel heel erg langzaam in vergelijking met de digitale wereld. Maar dat heb ik nu dan even ingehaald.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS