Skip to content

Open over Open data, en over de Open mix

2012 October 4

Global mapping Ter voorbereiding op de Open Data workshop van 25/31 oktober, heb ik aantal “open onderwerpen”, die we ook kort onder de aandacht zullen brengen, op een rijtje gezet. Een paar inleidende zinnen:

Open Access

Wie wel eens een wetenschappelijk paper heeft gezocht, is wellicht op een aantal drempels gestoten. Open Access wil deze drempels slijten en wetenschappelijke artikelen (en de data daarachter) voor iedereen vrij toegankelijk maken. Terug naar de bron van de (moderne) wetenschap, zogezegd.

Open Courseware

Dat ene dictaat van je opleiding van vroeger, van wie is dat nu eigenlijk? Je kan stellen dat de docent er tijd voor heeft gekregen van het instituut, dus ligt het eigendom bij beiden? Maar waarom zijn die niet vrij toegankelijk voor de hele maatschappij? Open Courseware pakt dat zo aan: materiaal dat voor specifiek onderwijs is bedoeld, is nu beschikbaar voor de hele wereld. Waarom doen die universiteiten dit eigenlijk?

Open Innovatie

In een wereld die een stuk opener is geworden, innoveren organisaties doelbewust en planmatig, vaak met ideeën die van buiten de eigen organisatie komen. En wat beter past op andere plekken, duwen organisaties bewust naar buiten. Dat idee van “open innoveren” kan je zo een innovatie van innovatie zelf noemen. Als fenomeen het eerst door Chesbrough omschreven, vind je het nu terug op heel veel plaatsen terug (vb bij SAP en Unilever). Maar wat gebeurt er met de leverancier van de ideeën? Kan die wel overleven?


Grotere kaart weergeven
Open data

De kern van de verhaal van de workshop: het hoe en waarom van open data, en hoe je er praktisch mee kunt werken. In de ochtend theoretische achtergronden van open data, modellen om mee te werken, juridische en economische aspecten, creative commons / het publieke domein. In de middag praktisch zelf aan de slag met open data (en nog kort over Linked Opendata, OpenStreetMap en PDOK). Maar wat kost die open data eigenlijk, en ook: wat levert het op?

En nu de Open mix…

Het ene open sluit het andere soms uit, soms niet. Je kan heel goed open data naar binnen halen, maar of dat meteen innoveren is? Je kan wel aan open acces doen, maar ook gewoon geld vragen voor een boek vol met open access artikelen. En het is ook goed mogelijk om met open data te werken, maar niet aan open courseware te doen.

Wij doen dat het deze keer anders: het materiaal van de Open data workshop zullen we met een CC-BY-SA-NC licentie via Slideshare ter beschikking stellen. Het doel: we hopen dat zo de interesse in het gebruik en de toepassing van open data toeneemt. En dat we nog een keer zo’n workshop mogen organiseren!

NB. ben nog bezig met een boekenlijst en huiswerk voor de deelnemers. Ik leun wel erg zwaar op de schouders van (docenten) collegae dit keer…

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS