Skip to content

Open kaart over open standaarden

2011 March 24

Vandaag vond het eindcongres van NOiV plaats, thema “Open Einder”. Meteen een geo nieuwsfeit in drie minuten: de aankondiging door het Forum standaardisatie dat de geo-standaard nu op de ‘Pas toe of leg uit’-lijst staat. Dat is heel mooi nieuws en daar is zeker door Geonovum (e.a.) hard aangewerkt. Nu zie ik graag een lijstje welke organisaties/ producten voldoen aan de lijst. Zoiets als bij het Open Spatial Consortium dus. Het zou de open discussie weer een stukje transparanter maken. Kunnen we eindelijk open kaart spelen over open standaarden, gaat wat verder dan een boekje open doen.

Zelf heb ik me geen minuut verveeld. Niet alle presentaties waren we even interessant (met respect), maar ik begrijp nu wel wat Pleio is (die vond ik dus wel interessant!). Ik had meer aandacht verwacht voor het rapport van de Algemene Rekenkamer, maar het werd een beetje weggegniffeld. Jammer. Intrigerend was de stilte die viel toen Frans Nauta tijdens zijn presentatie vroeg: waar is nu het grote voorbeeld van wat we succesvol hebben bereikt in de laatste tien jaar? Waar is het Nederlandse San Francisco (mbt open data) of München (met open source). De stilte was veelzeggend: het is er niet. Voor mij mag iedereen daar zelf zijn conclusies uit trekken.

De laatste presentatie, van Liam Maxwell, maakte ook indruk: hoe de Engelse overheid met transparantie omgaat. Daar kunnen wij in Nederland nog echt iets van leren: elke factuur boven de 500 pond gewoon op het internet. Mooi voorbeeld, dat ik zeker gaan gebruiken als we elkaar weer eens over openheid spreken.

Een paar knipoogjes uit het open en gesloten continuum: de dia’s van IBM hadden wel een erg uitdrukkelijk © teken, net als de folders van Cap Gemini (geen creative commons hier). En Google is ook niet het stervoorbeeld van OpenSource (wel van gekozen openheid, maar wie is dat niet?) En de presentaties mochten niet in PowerPoint, wel in OpenOffice en Prezi. Wat is er open aan Prezi?

Presentatie gegeven door Marcel de Rink, de man achter www.esri.nl/open ! :


No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS