Skip to content

Over (open) innovatie en open geodata

2011 December 15

Kort verslag van mijn verhaal bij de Ruimtescheppers van gisteravond. Allereerst: leuke groep, veel discussie en reacties. Daar doen we het voor. In mijn presentatie ben ik ingegaan op wat innovatie is (of wat we menen dat het is) en wat het verschil is met open innovatie. Daarna een kijkje in de keuken van Esri (over hoe Esri omgaat met open innovatie). Volgens mij is dat ook allemaal redelijk transparant te volgen.

De afsluiting ging over een mogelijke relatie tussen Esri en Ruimteschepper en ik heb daar het actuele onderwerp Opendata (en ArcGIS Online) voor gebruikt: als de overheid zich ‘terugtrekt’ op het alleen ter beschikking stellen van data, dan ontstaan hier kansen voor ondernemers. Dat is niet alleen goed voor hen, maar ook voor burgers, studenten, journalisten en andere nieuwsgierigen (en uiteindelijk dus ook voor de overheid zelf). Ik zie hier ook ruimte voor Ruimtescheppers!

Met alle goede intenties ten spijt, is (nuttige) open geodata is nog slechts weinig vindbaar in Nederland. Ik doel daarmee op “gewoon data downloadbaar maken” als eerste stap. Juist daarom waardeer ik initiatieven zoals die van de Gemeente Nijmegen: gewoon heel praktisch ermee omgaan en data ter beschikking stellen. Neelie Kroes sloot haar presentatie niet voor niets af met een: wacht niet totdat het een wet wordt!

Als ik nog eens mag ruimtescheppen, dan doe ik dat graag, ook zonder mijn cowboyboots…

PS: geleerd: toch maar voortaan een eigen pc meenemen. Twee usb-backups, op de Geodan-pen en mijn telefoon (en nog een extra in de cloud) bleken onvoldoende.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS