Skip to content

Onzichtbaar zijn, in de geo-sector: het kan!

2015 October 10

In 10 stappen zichtbaar in het geodomein

Maar dankzij Roosmarijn van @Geodomein is dat wel een stuk lastiger geworden: zij schreef namelijk een praktisch boek(je) over “In 10 stappen zichtbaar in het geodomein” waarin ze juist uitlegt hoe dat zichtbaar zijn in zijn werk gaat. Er is overigens niets mis met onzichtbaarheid, maar Roosmarijn’s pleidooi: je kan zoveel meer bereiken door wél zichtbaar te zijn (gevonden worden, feedback ontvangen, je collega’s ‘geobewust’ maken,…).

Ten eerste alom lof voor (bijna) elke professional die zijn/haar passie zo openlijk met de buitenwereld deelt en zijn/haar gedachten eens vrijwillig ‘op papier’ zet – en daarbij het niveau van ‘happy tweet’ of ‘hoera update op LinkedIn’ ontstijgt. Vooral als het om zo’n handzaam en gemakkelijk leesbaar boekje gaat. Meteen na de inleiding zie ik Roosmijn al fietsen ‘langs de weilanden in de binnenduinrand’, verwonderend hoe dat landschap is ontstaan. Die verwondering is gebleven en in dit boekje richt ze die op o.a. zichtbaar zijn, gevonden worden, en waarom dat van belang is.

In schrift en beeld
Wat vooral aanspreekt: de duidelijk indeling, de vele voorbeelden, de opmaak met schrift en beeld (…), dat stukje over ‘deel je kaarten’, de samenvattingen. Het leest allemaal vlot weg en het heeft een duidelijke lijn: eerst deel I over “Zichtbaar in schrift”, dan deel II over “Zichtbaar in beeld”.

Zichtbaar in schrift gaat vervolgens in op missie en visie, maak een plan en breng je boodschap naar buiten. Ik heb wat twijfels over ‘maak een persbericht’ – die dagen zijn toch echt passé – en had eerder ‘schrijf eens een blogje’ of ‘reageer eens op een LinkedIn discussie verwacht. Maar het stukje over ‘deel je kaarten’ maakt het een en ander weer goed: hoe en waarom kan ik data en kaart internen extern delen en hoe zorg ik ervoor dat ze vindbaar zijn.

Zichtbaar in beeld gaat in op het de kunsten van het pitchen (voor honkballers onder ons: dit gaat om een korte peptalk voor een groep), hoe je een presentatie maakt, hoe je kan reageren op sociale media (…) en hoe je jezelf kan presenteren met een video (niet zo mijn ding). Organiseer een evenement sluit het deel af.

Surveying

Best zichtbare geowerker: Landmeter

Positieve kritiek
Als puntjes van –positieve- kritiek (gewoon bedoeld als input voor een volgende versie):

Over missie en visie
“Nu de crises achter de rug is, is de behoefte aan een visie (of het herijken daar van) terug van weggeweest”. Is die behoefte er juist niet tijdens een crises? Wordt de koers van een organisatie wat gemakkelijker verlegd als het stormt (lees: als er een crises is)?

Interne samenwerking
“Goede interne samenwerking en steun van het bestuur zijn een fijne basis”. Deze zin staat wat verlaten boven een pagina grootte “Doelgroepmiddelmatrix” (drie keer woordwaarde) en slaat op het communicatieplan. Ik vraag me af of deze kenmerken niet voorwaardelijk zijn voor een succes.
Ik zou hier schrijven: “vormen de basis”.

Nachtwerk
Van nature is geo-informatie een mooie basis voor zichtbaarheid. Ik kan me voorstellen dat andere afdelingen in organisaties, lees de financiële administratie, de tekenkamer (bestaat die nog?), de werkplaats, een grotere uitdaging hebben om zichtbaar te zijn.

Ik kijk uit naar de tweede versie van “In 10 stappen zichtbaar in het geodomein”, waarbij hopelijk minder ‘diep in de nacht werk’ dan bij de eerste uitgave komt kijken. Overigens, van het lezen van dit boekje alleen wordt je niet zichtbaarder in het Geodomein, of daarbuiten, daar moet je wel wat meer voor doen. En daar helpt Roosmarijn graag bij….!

Het boekje downloaden kan hier http://geodomein.nl/gratis-e-book/

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS