Skip to content

Nieuws van Geo-Informatie Nederland

2009 August 17
by Jw

net verstuurd via de Linkedin groep:

Dag leden van en geïnteresseerden in Geo-Informatie Nederland,

Een groot deel van Nederland is nog op vakantie, het noorden mag weer aan het werk. Het wordt een spannend halfjaar voor de vereniging.

Een kort overzicht: GIN is overgestapt naar een nieuwe dienstverlener.
– MOS uit Nijkerk ondersteunt nu Geo-Info, ledenadministratie en bestuur. Zij zijn direct bereikbaar via info@geo-info.nl en 033 – 247 3415.

GIN Congres en Geo-Info Exchange 2009.
– De Geo-Info Exchange gaat richting de 1000m2 standoppervlak en VNU heeft daarom definitief besloten om door te gaan met de organisatie van de Geo-Info Exchange. Het communicatieprogramma van de GIN congrescommissie gaat nu in werking, u zult spoedig meer van hen horen. De laatste plaatsen voor spreker worden ingevuld.

GIN strategie dagen
– zoals aangekondigd is het tijd voor een heroriëntatie. Het bestuur richt zich daar in september op, in oktober kunt u er meer over lezen. Tijdens de ALV kunnen de leden zich uitspreken over de nieuwe richting.

Onderzoek naar de meerwaarde van GIN, via Linkedin.
– wij zullen de LinkedIn Groep vaker gaan gebruiken. Als eerste volgt een onderzoek over de meerwaarde van de vereniging door Elise.

Met vriendelijke groet,
Jw.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS