Skip to content

Meer Openheid voor GIS: Open Geo Dienstverlening!

2011 March 3

Het blijkt lastig om een artikel te vinden: ViMatrix van 1995, waarin ik –meen ik- werd gequote met “Organisaties die claimen Open te zijn, zijn dat meestal niet”, of iets dergelijks. Het was in relatie tot OGC, dat toen net was ontstaan. Het onderwerp “Open” bestaat al een aantal jaren, maar ik zie nu steeds meer open onderwerpen opkomen. Je kan je afvragen of er niets gesloten blijft….

Waar raakt “Open” recent het geo wereldje? Open Government, Open data, Open Access, Open Science, Open Education (in een willekeurige volgorde). Open GIS zou ik niet in dat lijstje zetten, is toch niet meer echt nieuw. OpenSource ook niet, dat was de wijze van werken toen ik van (hoge)school afkwam. Via twitter las ik dat de Open Innovatie bedenker Chesbrough een nieuwe boek heeft gepubliceerd. Dat bracht mij op de gedachte om maar een nieuwe categorie aan het open lijstje toe te voegen: Open Geo dienstverlening!

Adviesbureaus en system integrators stellen de rapporten, die zij opleveren aan de overheid, gewoon ter beschikking aan de hele buitenwereld! Dat plan van aanpak voor de BAG voor gemeente XYZ? Gewoon in pdf op je website zetten. Dat advies voor ‘hoe om te gaan met social media’? gewoon er naast. Het projectplan ‘invoeren van het nieuwe meten’ Past er ook bij. Waarom zijn overigens de dienstverleners zelf niet hier op gekomen? …..

Zou het kunnen dat organisaties (en personen) zeer selectief met open en gesloten omgaan? Dat het vooral gaat om de openheid van de ander? Ik wed dat er vast een creative commons license voor deze nieuwe openheid van geo dienstverlening is te vinden. Iedereen kan meelezen en verder bouwen op deze kennis. Plus de overheid (die toch al eens heeft betaald) kan gemakkelijker kennis opdoen. Technisch is dit allemaal geen probleem (de techniek is m.i. zelden het probleem).

Oh ja, het gaat slecht met het lezen van artikelen over open source: ik zit te weinig in de trein, en dit is toch echt een treinproject voor mij. Wel een leuke quote: Open source in geen magic bullit, schreef O’Reilly in 1999. En dat is openheid natuurlijk ook niet.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS