Skip to content

Kom naar een “10 voor Geo-Informatie Nederland”!

2013 November 17

gin10jaarOver bijna 10 dagen is het zover: Geo-Informatie Nederland staat even stil bij “10 jaar vereniging” zijn. Die 10 staat dus voor 10 jaar, niet perse het rapportcijfer 10. Dat af en toe stilstaan vind ik een goede gewoonte en GIN doet het in stijl, in de Observant te Amersfoort op donderdag 28 november a.s. (nb: leden kunnen voor het symbolische bedrag van 10 euro al van de partij zijn).

In het programma: presentaties, discussies en workshops. Afsluiting met een feest, muziek en een cabaret. Voor ieder wat wils, zou ik zeggen. Dat leest allemaal attractief, daarom onderbreek ik mijn radiostilte over de vereniging bewust even. Speciaal voor de gelegenheid ben ik ook in de oude doos, lees het digitale archief, gedoken. Wat ik allang vergeten was, maar wat toch echt is gebeurd:

  • In 2005 heeft GIN samen met ViMatrix een Seminar georganiseerd met als titel “Integratie van geodata”. Met als tijdloze inleiding: “Het streven naar data-integratie voor betere managementinformatie en grote efficiency speelt op dit moment in vrijwel elke organisatie”. De samenwerking leidde niet tot continuïteit….
  • In hetzelfde jaar was er het eerste GIN Congres, in de RAI te Amsterdam. Inclusief een heuse fotowedstrijd, met veertig inzendingen. “De foto moet worden aangeleverd in jpg formaat. De afmetingen van de foto moeten minstens 2048×1360 pixels zijn. Dit is al mogelijk met een 3.2 megapixel camera”.  De winnaar was….
  • In 2007 was er een GIN themadag over “Het nieuwe landmeten”, ook voor familieleden, op het nog amper ontgonnen GeoFort. “Het gebruik van de huidige instrumenten staat centraal. Diverse leveranciers geven informatie over hun instrumenten en geven antwoord op al uw vragen. Ook kan er uiteraard gemeten worden met de instrumenten.” Volgens mij redelijk succesvol, het was in ieder geval mooi weer.
  • Datzelfde GIN congres trok in 2009, inmiddels in de Jaarbeurs, meer dan 2500 bezoekers. Niet allemaal kwamen die naar het congresdeel deel toe, maar dat mocht tot regelmatig volle zalen trekken. Het was even de grootste geo bijeenkomst van Nederland…

Toenmalig GIN bestuur op de foto

Naast dit soort weetjes ben ik ook wat foto’s tegengekomen, waarvan de bijgaande (nooit eerder gepubliceerd?) het meeste opviel. Laten we het maar houden op “Fortvrouwe wil wel foto’s maken, maar niet zelf op de foto”.

Als de geschiedenis ons iets mag te leren, is het dat het niet helpt om al te lang bij het verleden stil te staan. Ik had een leuke en interessante tijd als actief lid van de vereniging. Veel veranderingen, veel plannen, wat minder mogelijkheden om ze ook uit te voeren, een goed en enthousiast team. Zelf ben ik meer van het vooruit kijken. Wie ook daar even bij stil wil staan: graag tot ziens op donderdag 28 november (wel eerst even aanmelden…).

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS