Skip to content

Kick-off van ESRI in het nieuwe jaar!

2010 January 19
by Jw

[slideshare id=2951350&doc=zichtopesriinnederland2010-12639331142297-phpapp02]
of http://www.slideshare.net/jwvaneck/zicht-op-esri-in-nederland-2010 mocht de embed van de ene gratis dienst naar de andere gratis dienst weer even niet werken (ik klaag niet).

Het lijkt een wat verlate nieuwjaarsreceptie, die jaarlijkse kick-off van ESRI in Nederland in de derde week van het nieuwe jaar. Alle medewerkers van ESRI bijeen, dit jaar te gast bij Afas in Leusden. Geweldige faciliteiten (en zeer behulpzame mensen). Doel is uiteraard iedereen tegelijkertijd te informeren over vorig jaar (kort) en de plannen voor het nieuwe jaar te presenteren. In het eerste deel van de middag heb ik een bijdrage geleverd aan het stuk over missie-visie-strategie-kernwaarden. We hebben deze begrippen in 2009 ingevuld, tijdens de GIS Conferentie is er een aankondiging over geweest. 

Verder in het programma? Serieuze onderwerpen (businessplannen, medewerker tevredenheids onderzoek – 3x woordwaarde) en minder serieuze onderwerpen (discobowlen, jongleren kan je leren – soms). ESRIanen mochten ook stemmen over een aantal stellingen, dat vond ik wat lastig verlopen. Het kost toch redelijk wat tijd en de zaal leent zich wat minder voor een discussie.

Tijdens de borrel achteraf had ik een goed gesprek over de maatschappelijke bijdrage van ESRI. Daar wil ik nog op nahaken dit jaar. Volgens mij doen wij al veel, maar kunnen we dat ook meer focus geven (en expliciet maken.).

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS