Skip to content

Kennis maken met GIS

2013 December 8
by Jw

AGGNDe AGGN (de ArcGIS GebruikersGroep Nederland) organiseert volgende week dinsdag, 17 december, een bijeenkomst met als thema “ArcGIS en het Onderwijs”. Dat is op zich niet verrassend voor een organisatie die als missie heeft : “De AGGN stimuleert de kennisuitwisseling tussen gebruikers van het ArcGIS platform”. In het programma o.a. aandacht voor ArcGIS-onderwijs en Geomatics, De laatste nieuwtjes van ESRI, ArcGIS op het kruispunt van kennen en kunnen, Perspectief vanuit het bedrijfsleven en Is ArcGIS een competentie voor GISsers?

Zelf mag ik een presentatie verzorgen over Kennis  maken met GIS. Mijn presentatie is als volgt omschreven: “Een presentatie over trends van het delen van kennis en hoe Esri daarmee omgaat. Met een blik in de keuken bij Opleidingen van Esri en het interne kennismanagement.”. Daar kan ik nog alle kanten mee op, veel meer dan een mindmap heb ik nog niet. Hoewel we vanuit Esri groot belang hechten aan de AGGN heb ik –meen ik- nog nooit ‘voor de klas’ gestaan. Dat is geen onwil, het heeft meer men de interne rolverdeling te maken. Zo mag ik weer wat vaker naar een Startup Weekend!

Een paar eerste gedachten op een rij:

 • Met zo’n titel moet ik wel even –praktisch- ingaan op kennis en weten. Dat zou in een omgeving van de TU Delft niet al te moeilijk moeten zijn. Ik denk dat ik speciaal aandacht heb voor het tijdelijke van kennis en de relatie tot weten. Of over de grenzen van de wikipedia en google generatie…
 • Daarna wil ik kort wat trends in het onderwijs aanstippen (MOOCs, OCW en OpenAcces) en aangeven hoe Esri op deze trends inspeelt (zo stellen vb nogal wat cursussen gewoon online ter beschikking). Zelf volg ik momenteel ook een MOOC, uit eerste ervaring praat het altijd gemakkelijker.
 • Ik zit duidelijk nog in de schets/mindmap fase, dus input blijft welkom!

  Ik zit duidelijk nog in de schets/mindmap fase, dus input blijft welkom!

  Relatie met onderwijs en onderzoek: waarom en hoe ondersteunt Esri het onderwijs? Welke beweegredenen spelen een rol en hoe uit zich dat concreet? Hoe zoeken we de samenwerking met universiteiten en hogescholen? Wat is het standaardrecept?

 • Extern: hoe deelt Esri Opleidingen kennis en wat zijn de vernieuwingen in het aanbod. Waarom vinden we vanuit Esri ‘kennis direct vanaf de bron’ belangrijk? Welke rol speelt certificatie?
 • En een kijkje in de keuken: hoe gaat Esri zelf om met kennismanagement?  Dat is niet een vrijdagmiddagklusje in een kennisintensief werkveld en een kennisintensieve omgeving. Als onderwerp zit kennismanagement in de portefeuille van Mark Herbold (CEO), wat toch enigszins aangeeft welk belang er aan kennismanagement wordt gehecht.

 

Waar houdt het “kennismaken” op en waar begint het “kennis maken”? … Ik zit duidelijk nog in de schets/mindmap fase, dus input blijft welkom! Onderstaand mijn recente presentatie bij de bijeenkomst over GIS en het  HBO. Ik zie wel wat overlap.

On the esri contribution to the gis edu community from Jan Willem van Eck

 

One Response leave one →
 1. December 9, 2013

  Hoi Jan-Willem,

  leuk om te zien dat je Topografie in de Klas ook hebt meegenomen!
  Wellicht nog iets om toe te voegen aan je blogpost en/of denkproces: wat is eigenlijk de definitie van onderwijs? Dat geeft duidelijk de door jou bepaalde grenzen van je presentatie aan.
  Als je onder onderwijs ook het VO wil scharen, denk ik uiteraard graag met je mee!

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS