Skip to content

Het geheim van de GIS Conferentie 1/

2012 September 30
by Jw

Helaas, de 19e* GIS Conferentie is weer voorbij. Het waren weer “twee geweldige dagen”, maar ook aan geweldige dagen komt een eind. Geen nood, nagenieten van de film kan altijd nog!

 

Een aantal keer kreeg ik de vraag wat toch het geheim van de GIS Conferentie is. Daar heb ik wel wat gedachten over en ik ben begonnen om deze ook op te schrijven. Tegelijk met wat ideeën voor de GIS Conferentie 2013. Dat klinkt nog wel raar – de GIS Conferentie 2013-, maar voor je het in de gaten hebt, is het weer zover! Maar eerst nog even nagenieten…

*ik voel hier een feestje aankomen: de 20e GIS Conferentie in 2013!

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS