Skip to content

Het ABC van Open Geodata

2012 April 19
by Jw

Toegegeven, we hebben even moeten zoeken naar het ABC van Open Geodata. Het doel van de presentatie tijdens de GIS Tech*: een raamwerk en wat eenvoudige stappen om met open geodata in actie te komen. Dus geen discussie waarom je allemaal wel/niet aan open data moet doen; voor het gemak zijn we uitgegaan van open data als een feit.

Over dat raamwerk: in ons beeld is het belangrijk je te realiseren of je Aanbieder (en/of) Bouwer (en/of) Consument van open (geo)data wilt zijn. Stap 1 is dan: bepaal je doel en realiseer waar je zit in het ABC raamwerk (niet dat alles doelgedreven moet zijn, maar organisaties zitten meestal zo elkaar). Voorbeelden van doelen uit de zaal: transparant zijn, toegankelijkheid verhogen, problemen oplossen.

Stap 2: bepaal de mate waarin je zelf energie wilt steken in open data, en hoeveel innovatie je aan derden gunt. Voorbeelden : ik wil als aanbieder weinig moeite steken in open data (dus een simpele webpagina met data), maar ik gun anderen veel innovatie toe (en voorzie de data van een CC0 “licentie” en goede metadata).

Stap 3: begin een experiment. Open data is nog te veel in beweging en met experimenteren leer je veel. Hierbij de open handschoen om samen dat experiment aan te gaan.

Goede opmerkingen vanuit de zaal, 120 zitplaatsen vol en zo’n 15 staplaatsen: hoe zit dat met metadata (en kan Esri daarin een tandje bijzetten?), waar kan ik open data vinden (bv op data.overheid.nl), wat bekent het voor GIS analyse? (goed naar de metadata van de open data kijken).

Zoals aan de deelnemers beloofd zullen we dit model verder (schriftelijk) uitwerken. Daarbij geven we aan wat de impact (laag, midden, hoog) is van de verschillende open data activiteiten voor de verschillende rollen.

Verder geen commentaar over de GIS Tech, de foto’s en het filmpje (hulde!) spreken voor zich.

 

(grotendeels geschreven op weg naar huis na de GIS Tech, maar nu maar even afgemaakt).

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS