Skip to content

Help GIN naar de 1000 Linkedinners! (en win…)

2010 April 28
by Jw

Zonet heb ik het 900ste lid van deze groep bevestigd, g e w e l d i g! Linkedin ben ik op het spoor gekomen via een voormalig collega van jaren geleden. Hij hoopte op deze manier een nieuwe baan te vinden (is hem ook gelukt). Het was volgens mij eind 2006, ik kan het niet achterhalen. Deze groep heb ik op 3 oktober aangemaakt. Meer weten over sociale netwerken? zie mijn artikelen in Geo-Info (http://wp.me/PxT5X-hq en http://bit.ly/9yts6h).

900 leden betekent o.a.:

–       Dat ik 900 keer op ‘accept’ hebt gedrukt (en ik schat zo’n 200 keer op nee).

–       Dat er langzaam echt discussies ontstaan.

–       Dat nog niet iedereen het verschil tussen nieuws en discussie inziet.

–       Dat de manier waarop we onderling communiceren verandert: er ontstaan zowaar digitale gesprekken.

–       Dat er ook meer relatie ontstaat tussen Geo-Info, de evenementen en deze linkedin group.

Dit past helemaal in ons strategisch plan van GIN. Dus : help svp GIN naar 1000 leden in deze groep.  Hoe? Ga naar Overview, klick daaronder op “Share Group” en vul het email adres van je ‘vriend’ of ‘vriendin’ in. Valt er iets te winnen? Yep, het 1000 lid ontvangt 10 GIN petjes, 5 GIN mokken ennuh je mag mee op de actieve leden dag van GIN (waarover we morgen een besluit nemen). Voorwaarde: schrijf een stukje over die ervaring op deze groep…

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS