Skip to content

GIN Congres: breekt u een grens voor Geo? 1/

2011 November 1

Nog maar amper een maand te gaan en het GIN Congres (30 november, 1december) staat voor de deur. Vrijdag a.s. komt de congrescommissie voor de laatste keer bijeen en daarna is het congres niet meer te stoppen.

Het onderwerp van het congres Geo doorbreekt grenzen is bewust in actieve taal gekozen: je moet wel iets actiefs ondernemen om grenzen te doorbreken. GIN heeft dat o.a. gezocht in de samenwerking met organisaties zoals KNAG, NIN en GeoBusiness en in het programma. Daarin doorbreken we grenzen in de samenwerking tussen organisaties en tussen landen, en brengen we geo in nieuwe toepassingen aan de orde.

VNU Exhibitions (de drijvende kracht achter de gezamenlijke vakbeurs Geo-Info Xchange) meldde mij dat de inschrijvingen goed verlopen; we lopen al voor op 2009. Toen werden dat uiteindelijk 2585 unieke personen (leden en niet-leden), tot grote tevredenheid van de vereniging en de standhouders!

GIN staat voor verdere verbreding en vergroting van de aandacht voor geo-informatie, binnen en buiten de geosector. Daarom een concrete oproep aan de leden (en nog niet leden) van GIN: kom naar het GIN Congres en breng een introducé mee: die collega van een andere afdeling of die ene persoon, waarvan u altijd dacht dat geo-informatie iets zou kunnen betekenen voor zijn/haar werk. Al is het maar voor een halve dag of een lezing of twee.

Inschrijven is gemakkelijk. Breekt u een grens voor Geo?

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS