Skip to content

GIN Congres 2011: Geo doorbreekt grenzen

2010 November 18

 

Gisteren hebben we een aftrap gehad met de programma commissie. Het was niet veel meer dan een wie-is-wie sessie, maar we hebben toch een aantal afspraken kunnen maken: onderwerp, planning, nieuwe bijdragen. Voorlopig (maar definitief) het thema van het GIN Congres . Een mooi thema, waar we nog alles in kwijt kunnen. Ik denk dat ook de vakbeurs Geo-Info Xchange wat kan met dit thema. 

Mijn aandacht zal naar het volgende uitgaan: voorzitter programmacommissie, contact naar het bestuur, organisatie sessie geomarketing, organisatie internationalie sessie, contact met een aantal keynotes. Een definitieve rolverdeling bepalen we bij de volgende vergadering. Nieuwe leden blijven welkom!

Wat ik graag zou zien: een grote rol voor sociale media, samenwerking met andere organisaties, een sprekersdag (een van de geheime recepten van de GIS Conferentie). En uiteraard meer leden en meer deelnemers dan de vorige keer! Het lijkt nog ver weg, maar het GIN Congres / Geo-Info Xchange staat zo voor de deur! 30 november en 1 december 2011.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS