Skip to content

Geografische begrippen

2009 June 15
tags:
by Jw

Wat herinner je je nog van de middelbare school? Een detail: wij moesten geografische begrippen uit ons hoofd leren. Maar wat was nu morene echt? Het begrip was er niet altijd, al konden we het versje opzeggen. Tot ik onderaan een gletsjer stond…

Mijn docent economie aan de City University raadde elke student aan om management begrippen vooral simpel uit te (kunnen) leggen. Zo vertaal ik strategie als ‘de route om een doel te bereiken’. Er is altijd een boek te vinden dat een andere invulling geeft; dit is gewoon mijn keuze.
Een ander advies van diezelfde docent: gebruik alles wat je leert ook in je prive situatie. Ik heb me daar door de jaren heen redelijk aan gehouden.

Overigens schrijf ik dit vanuit de trein. In de tekst zitten tags verstopt, die de tekst op de goede plaats moeten zetten. In de proefperiode kan zo’n bijdrage cq test nog net.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS