Skip to content

Geografie uit de klas!

2012 November 11

globeDat is gemakkelijk praten, want het vak heet -meestal- aardrijkskunde. Er is helemaal geen geografie in de klassen van de lagere of middelbare school. Maar was dat altijd zo?

Met enige verbazing las ik in “Kind van de toekomst” over Otto van Eck (mogelijk familie, maar in ieder geval achternaamgenoot) “…, behalven de geographie en heb hier den gehele ochtend mede bezig geweest”. Volgens het chronologisch woordenboek (dank Henk Trimp) kwam het woord geografie al in 1592 voor, aardrijkskunde in 1769. Wanneer en waarom is geografie uit de klas verdwenen. Wie helpt mij verder?

De observatie: in het buitenland hoor ik alleen maar steeds over “geografie in de klas”, nooit eens een ander woord, dat mogelijk ook dezelfde lading dekt. Daarnaast: op de universiteit spreekt en denkt men geografie en zo zou een mogelijke aansluiting meteen duidelijk zijn (a la scheikunde op de middelbare wordt ook geen chemie op de universiteit).

Voor wie het zich niet bewust was (…) , komende week is het Geography Awareness Week. Een fenomeen uit 1987, uit het land waar voor elke werkveld en/of beroep een speciale week of dag te vinden is. Zo’n week van de aandacht werkt wel, volgens mij is het precies wat het KNAG (of KNGG) voorstaat met de GeoWeek. Mijn collegae hebben voor deze week in ieder geval een geografische schatzoektocht opgezet: zoom in naar de plaats van het antwoord. Leuk gedaan, nu nog een Nederlandse versie?

NB: Esri Nederland slaat dit jaar de GIS Dag een beetje over. Halen we volgend jaar in!

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS