Skip to content

Geodata, echt slecht.

2010 November 24
by Jw

Nu ik weer even in de VS mag verblijven, valt me op hoe weinig actueel mijn TomTom is. En ik bedoel niet alleen het uiterlijk, maar vooral de data.

Dat is wat ons letterlijk eerder is overkomen:
– wegen die er ineens niet meer zijn; wegen, die er ineens wel zijn.
– een restaurant gezocht, blijkt al minstens tien jaar vervallen te zijn.
– helemaal beneden naar de rivier gereden, blijkt de brug inmiddels weg te zijn.

In Nederland of Europa kan ik me dit soort avonturen niet herinneren. Dit alles slechts een persoonlijke ervaring, ik kan er (nog) geen conclusie uit trekken.

Overigens was er vanochtend nog een TomTom reclame op tv: “1 miljoen meer wegen op een TomTom dan elk ander navigatie systeem”. Het gaat natuurlijk niet alleen om kwantiteit, maar de kreet trekt zeker beter de aandacht dan ‘veel actuelere kaarten bij TomTom’.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS