Skip to content

GeoBuzz: een carnaval van open geowoorden

2014 December 7
by Jw
Oeteldonk 2008, bron https://www.flickr.com/photos/faceme/

Een carnaval van geowoorden

Helaas kon ik maar kort aanwezig zijn bij de recente en 1e editie van de GeoBuzz in Den Bosch, in de voormalige veemarkthallen van Brabant (voor hen die de koeien en paarden niet zelf in herinnering hadden waren er ook posters opgehangen). Het zag er wel allemaal gezellig, feestelijk en een stuk compacter uit dan de vorige evenementen waarvan de vereniging Geo-Informatie Nederland (mede)organisator is geweest. Maar teruglezend in het programmaboekje heb ik me verbaasd over de grote hoeveelheid verschillende woorden die volgens mij vaak –bijna- dezelfde betekenis hebben. 

Het geovoorvoegsel

Open Geo DataNu is dat op zich niets nieuws in een wereld waar afkortingen en het voorvoegsel “Geo” al breed worden toegepast. Maar ging het al eerder over afkortingen als AM/FM, RIV, CAD, GIS, Geo-IT en FMIS, nu lijken we van afkortingen naar ‘nieuwe woorden’ door te slaan. Een bloemlezing van de GeoBuzz [met commentaar]: online geo applicatie, geodata-infrastructuur, open source GIS systemen [een systeem van systemen], open source GIS programmatuur [is open source niet altijd een programma?], ruimtelijke data [of geografische?], een wereld van geo innovatie [wat is geo-innovatie?], spatial data store, de ruimtelijke database [of de spatial data store], Geospatial lifecycle management [klinkt als een Oracle term van jaren geleden], realtime geostreaming [tja], OpenGIS [of open source GIS], Locatie gegevens [niet geografische gegevens?], GIS-software [is GIS niet altijd software?], Opensource geosoftware, ruimtelijke informatica, GeoNovation [ik ben geen fan van dit type nieuwe woorden], Kaartviewer [beter dan GISvieuwer], Spatial intelligence (ook wel location intelligence) [ruimtelijke intelligentie?]. Ook het woord “open” is weer rijkelijk aanwezig.

Er heerst ook een prefix mania: “Geo” als voorvoegsel, als het maar even kan: Geowereld [erg mooi], Geotaal, Geo-Innovatie, Geosector, Geobedrijven, Geo-data, Geosoftware, Geo-Analyses. Begrijpelijk, want geo-informatie en de GeoBuzz doen het ons voor, en het maakt Geo juist even bijzonder. Maar is het wel altijd zo handig en reëel? Om nog maar te zwijgen over de Geofilosofie tijdens de presentatie van René ten Bos (goed boek, ik kom erop terug). Zijn er dan geen (geo)grenzen aan het gebruik van het Geo voorvoegsel?

Wat is Geo-ICT?

GeoBuzzen in Den Bosch

Geo-ICT vind ik daarbij extra lastig en online vind ik al helemaal geen definitie. GIS Magazine (niet Geo-ICT Magazine) gaat over geo-ICT met een praktische insteek. Wat dat dan is? Naast GIS, “Overheidsinstanties, maar ook het bedrijfsleven doen in toenemende mate hun voordeel met kaartgebaseerde ICT-oplossingen. Google Earth, (3-D) visualisatie en virtual reality, het zijn allemaal ontwikkelingen die impact hebben op het denken en doen van de geo-informaticus. Digitale terreinmodellen, mobiele toepassingen, Location Based Services en GPS-innovatie beïnvloeden doorlopend het werkproces.” De voorzitter van de Tweede kamer wist onlangs al niet wat de afkorting ICT betekent (zij moest het even opzoeken) en met Geo-ICT als term worden we wel erg in het technische hoekje geduwd. Waar begint Geo-ICT en waar eindigt GIS?

Als ik wat verder zoek dan het programmaboekje van de GeoBuzz, kom ik tot: ruimtelijke informatievoorziening, Spatial IT, GeoSpatial IT, Geospatiale workflows, Geospatial software voor.. ruimtelijke informatie, Geospatial data, spatiale gegevens, Geo-producten en diensten, kaartgebaseerde ICT oplossingen. Maar ik lees ook “GIS-technologie of Geo-ICT” en “GeoICT is Informatie en Communicatie Technologie met een ruimtelijke component”. Vanuit de VS hoor ik steeds meer over GIST (Geo Information Science and Technology). GIST heeft wel een mooi metaforisch gehalte (het groeit vanzelf). Is het Geo-ICT?

Geowens

Is dit veelvuldig gebruik van Geo- en de overlappende definities een probleem? Je hoeft geen taalperfectionist te zijn om in te zien dat een gemeenschappelijke taal juist meer dan ‘handig’ kan zijn. We weten dan niet alleen zelf waarover we het met elkaar hebben en waarom we bij elkaar komen. Het is ook voor de buitenwereld en voor toekomstige generaties meteen een stuk duidelijker. De geowereld zou er meer door kunnen geobuzzen!

Als ik dan toch een Geowens voor een succesvol GeoKwekfestijn (lees GeoBuzz) van 2015 mag hebben, dan is het deze: dat we wat meer van dezelfde woorden voor dezelfde dingen gaan gebruiken. Toegegeven, dat GeoBuzzje (de snelle bus van station naar de veemarkt, dank Crotec) vond ik er weer wel een goed idee. Die innovatie ‘mag’ voor mij blijven.

 

141125 Geobuzz Interview from GeoBuzz on Vimeo.

One Response leave one →
  1. December 8, 2014

    En dat terwijl we inhoudelijk zo goed zijn met semantiek!

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS