Skip to content

Geo Wensen!

2010 January 6
by Jw

Voor de Geo-Info van februari heb ik net een korte bijdrage geschreven, de deadline is morgen (…). Uiteraard blik je even terug en kijk je vooruit. De eerste bestuursvergadering is volgende week vrijdag, echte besluiten kan ik dus nog niet beschrijven.

Een aantal persoonlijk Geo-wensen heb ik ook toegevoegd: Internationale coordinatie, samenwerking in de sector, duidelijkheid over open geo standaarden, en ik sluit meteen maar met open innovatie daarbij aan! Om weer wat nieuws uit te proberen heb ik de mindmap toegevoegd. Eens kijken of het zo werkt… Nuttig? (Klik op “full”, 4e knopje van links. het artikel zelf is niet veel meer…). [slideshare id=2842977&doc=geowens-100106121245-phpapp01]

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS