Skip to content

Geo in de mode: niet nieuw, maar best trendy

2018 July 16
tags: ,
by Jw

Tegenwoordig is het helemaal in de mode om trends te verkondigen en ook geo-informatie lijkt daar niet aan te ontkomen. Tijdens het vijfde Symposium GeoTrends op 19 juni 2018 bij Aeres Hogeschool Almere stonden daarom – naast de studenten – de trends in het werkveld van Geo, Media en Design (GMD) centraal. Het symposium genoot een opkomst van meer dan 150 deelnemers, studenten en professionals, en maakte daarmee duidelijk dat Geo zélf in de mode is. Maar ergens suggereert ‘in de mode zijn’ dat Geo evengoed weer uit de mode kan raken.

Kaart en mode

Bij ‘in de mode’ denk ik al snel aan catwalks en de onwerkelijke modellen die daarop paraderen. Toegegeven, het zijn ontwikkelingen die ik maar matig bijhoud, maar kaarten en mode lijken dan ook zelden hand in hand te gaan. Een van de schaarse voorbeelden daarvan is de megajurk van de “Waschvrouw”, die middenin het GeoFort is te bewonderen. In tegenstelling tot het GeoFort zelf is dit geen mode voor het brede publiek. Mogelijk wel geschikt voor het brede publiek, maar nog niet echt doorgebroken: de Colbert Wereldburger – ‘Ben jij een wereldmens?’ – en je eigen stad (of juist die stad waar je graag zou willen zijn) geprint op je t-shirt. Veel verder kom ik niet met kaart en mode.

Ontdek ‘waar de wereld naar op zoek is’

Op de gemiddelde student en professional komen heel wat potentiële trends af en het is goed om je daar zo af en toe in te verdiepen. Dat kan onder andere door rapporten over toekomstige trends te lezen en door via Google Trends te ontdekken ‘waar de wereld naar op zoek is’. Lees: wie zoekt vanuit waar naar wat op Google. Een aantal voorbeelden: wanneer zoeken we naar ‘Koningsdag’ en sinds wanneer niet meer naar ‘Koninginnedag’? Je verwacht een relatie tussen de zoektermen ‘parkeren strand’ en ‘mooi weer’ en die blijkt ook redelijk te herkennen. Het woord ‘aardrijkskunde’ lijkt jaarlijks zo rond het Centraal Examen wat meer te worden gezocht, terwijl de zoektocht naar ‘geografie’ redelijk constant blijft. Ook trends die een rol spelen in geo-informatie zijn hier te onderzoeken en tegen elkaar af te zetten.

Plenaire aandacht voor geotrends

Dat verdiepen in trends kan ook gebeuren tijdens een evenement als GeoTrends, waar er tijdens het ochtendprogramma aandacht was voor het heden en de nabije toekomst. Webcartograaf Niene Boeijen trapte af met een succesvolle poging haar ‘web map universum’ te beschrijven. In een co-productie met (student!) Eva Geerlings ging ze in op de hoeveelheid trends die er op ons afkomt en hoe je met de impact van die trends kan omgaan. Eva ging in haar deel van de presentatie in op artificial intelligence, machine learning en deep learning: hoe verhouden deze onderwerpen zich en wat kan je er mee in relatie tot geo-informatie. Een concreet voorbeeld: deep learning helpt om objecten met een hoge mate van zekerheid automatisch te herkennen op luchtfoto’s. Als afsluiting liet Joost van Schaik dankzij Hololens de zaal, door een toepasselijk verhaal en demonstratie, meegenieten van mixed reality. Dat laatste onderdeel gaf de deelnemers zeker een gemengd gevoel over de realiteit van het heden en de nabije toekomst: is dat landschap dat wij zien echt? Of is het slechts virtueel aanwezig?

Trends een plaats geven

Het is best trendy om aan trends te doen, maar ‘net nieuw’ betekent meestal ‘nu in het nieuws, maar het bestaat al een tijdje’. Het is daarom handig om te weten hoe je trends een plaats kunt geven. Een competentie die we GMD-studenten niet vroeg genoeg kunnen bijbrengen, zodat zij de verkondigers van trends kritisch tegemoet kunnen treden.

Maar Geo is ook trendy, er is zelfs een behang met de print van een stadsplattegrond online te bestellen. Nooit eerder werden dagelijks zoveel kaarten geraadpleegd en zelfs Instagram en WhatsApp zijn met locatievoorzieningen verrijkt. Hoe populair wil je zijn?

Voorlopig zie ik geen trend ontstaan waardoor Geo uit de mode zou raken. Mijn persoonlijke en actuele favoriet: online puntenwolken: een visualisatie die geheel op hoogtepunten is gebaseerd. Het wordt absoluut een trend, maar ik laat me graag van het tegendeel overtuigen.
Verschenen op geografie.nl, 16 july 2018.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS