Skip to content

The Flamingo files en de business case

2011 March 20

Afgelopen week is het lang verwachtte rapport van de Algemene Rekenkamer over de besparingsmogelijkheden van open standaarden en opensourcesoftware verschenen. De eindconclusie spreekt voor zich: Besparingen Rijk met opensourcesoftware beperkt mogelijk.

Zelf heb ik nog niet gelezen en er dus nog geen mening over. De reacties op het rapport waren voor mij van het niveau vermakelijk. Vooral de verschillen in de krantenkoppen, terwijl het toch allemaal over hetzelfde rapport gaat: Rekenkamer heeft tunnelvisie, Rekenkamer sceptisch over open source, Rekenkamer: open source bespaart weinig, Rapport Rekenkamer faalt in berekenen ICT-besparingen open source, Rekenkamer niet in staat ict-besparingen te becijferen, zeer mager rapport, oogst vooral kritiek, Fud-marketing in het groot, de rekenkamer heeft Vendrig nodig, de grenzen van onze souveraine staat, allang staat vast dat… hoe serieus moet je dit soort opmerkingen nemen? Wel vervelend als rekenmeesters een conclusie trekken!

De conclusie uit het rapport verbaast mij niet. Toen ik halverwege de LinkedIn discussie de vraag van de Rekenkamer over ‘de feiten en cijfers’ herhaalde, bleven de antwoorden weer uit. Waar zijn nu die business cases? Er moeten er toch minstens tientallen, zo niet honderden zijn?

Vorig jaar gaf ik een presentatie tijdens een NOiV bijeenkomst over het belang van open standaarden;  Flamingo, een open source GIS vieuwer, stond ook op het podium. Ik verbaasde me zeer over de inhoud van dat verhaal en het publiek ook. Toen ik naderhand vroeg naar de businesscase van Flamingo, werd vooral de vraag niet gewaardeerd.

Laat ik voorop stellen dat ik bewondering heb voor de passie voor technologie en de toepassing daarvan. Maar wat ik niet begrijp: als je al zo hoog van de toren blaast over bezuinigingen dankzij open source, dan ga je toch “exact” bijhouden hoeveel uren je besteed aan een product? Dat wil je dan toch juist open delen? Of wacht men op een Wob verzoek over Flamingo, waarmee die gegevens hopelijk –in de deze tijden van extra naar kosten kijken- wel boven tafel komen? Wordt The Flamingo files dan een slechte film of een goede documentaire?

Het AKR rapport zal ik zeker tzt aandachtig lezen. Met mijn papers over open source gaat het maar langzaam; dat hoort zo bij een treinproject. De artikelen waarmee ik nu puzzel:

J. West, S. Gallagher, Challenges of open innovation: the paradox of firm investment in open-source software, 2006, R&D Management.
E. von Hippel, Learning from Open-Source Software, 2001, MIT Sloan Management Review.
S. Gächter, G. von Krogh, S. Haefliger, Initatiating private-collective innovation: The fragility of knowledge sharing, 2010, Research Policy.
M. Campbell-Kelly, Historical Reflections Will the future of Software be Open Source?, 2008, Communications of the ACM.

Toegegeven, een aantal van deze bronnen heb ik doorgestuurd naar de Rekenkamer. Zou het..? In ieder geval: deze week NOiV congres. Ik hoop op een paar business cases…!

3 Responses leave one →
 1. Richard de Bruin permalink
  November 24, 2011

  Deze had ik van je gemist …
  Ik weet niet wat je toch steeds hebt met je businesscases, is dat een heilig middel ofzo?

  Maar laat ik een korte businesscase van Flamingo geven:

  – De totale ontwikkelkosten zullen ongeveer 300.000 of 400.000 Euro zijn geweest (dit is een gok, maar ik zal er denk ik niet ver naast zitten), ik weet de cijfers niet precies maar uitgaande van het jaarsalaris van de vader van Flamingo en andere plugins die later door externe bureau’s zijn gemaakt.

  – Besparingen voor de overheid: De meeste provincies gebruiken Flamingo voor het ontsluiten van hun geografische gegevens op intenet. Uitgaande dat het anders moest worden uitbesteed, en je dan toch snel zit op 20.000 euro per viewer, is de gehele investering alleen al door de prov. Drenthe terug gewonnen. Wij hebben ongeveer 35 viewers gebaseerd op Flamingo. En dan reken ik de overige provincies, RO-online, etc nog geeneens mee.

  – Maar … laten we het breder trekken, er zijn 7 miljard mensen op deze planeet die door een investering van 300.000 tot 400.000 euro een hele mooi viewer kunnen gebruiken. Is dat geen mooie win/win situatie?

  • Jw permalink*
   November 26, 2011

   nee, het is geen heilig middel. er is meer in het leven dan een business case.

   Dit onderwerp speelde toen de Algemene Rekenkamer op zoek was naar businesscases voor de inzet van Open source. Ze konden ze amper vinden. Wellicht ken je het rapport.
   Organisaties werken meestal met business case: een gedocumenteerde reden voor een specieke aanpak, altijd met een financiele verantwoording. Als overheid kan je er ook voor kiezen om de gegevens openbaar ter beschikking te stellen (in de UK doen ze dat al), open spending duwt overheden ook die kant op. Ik begrijp uit de reactie van Marc dat Flamingo liever geen business case wilde aandragen voor dit onderwerp. Dat was een mooie opmerking geweest in de openbare discussie bij het onderzoek is (we hebben wel een business case, maar wel willen hem niet delen).

   Mbt de kosten: ik denk dat je er ver, ver naast zit. Je moet dan alle uren kennen en alle budgetten meerekenen. Mbt de besparingen: als dit nooit is uitbesteed, kan je ook niet weten at de echte kosten zouden zijn. Ik heb wel eens eerder mijn hulp hiervoor aangeboden (in de avonduren), maar daarvoor moet je wel een openmind hebben…

Trackbacks and Pingbacks

 1. Het einde van open source (GIS) in Nederland | Kortste Routes

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS