Skip to content

ESRI open over open source

2010 March 10
by Jw

Mocht je hem nog niet gevonden hebben via een rss feed of een blogsearch: ESRI spreekt zich uit over het gebruik van Open Source. Op de website staat het een en ander uitgeschreven, daarnaast is er een gesprek met Victoria. Ik zou zeggen: zelf luisteren, het spreekt voor zich. Ik kijk al uit naar de ESRI User Conference, waar ik een presentatie verwacht zoals deze : http://www.esri.com/events/uc-videos/images/workshops/cloud.html┬áZonder de spreker te zien komt het wat saai over. Maar de woorden ‘we are about…’ redelijk aan het begin zijn me wel bijgebleven van vorig jaar. Een goede zet!

Vergeten, maar niet zo belangrijk: de nieuwe ESRI website is drupal en dit leest u vanaf wordpress. Ik ben zelf overigens helemaal weg (=gestopt met) Chrome, is toch niet zo compatibel over Vista. Snel over naar Windows 7!

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS