Skip to content

ESRI doet een boekje open!

2010 April 20

Niet dat het zo geheim geweest kan zijn, maar toch een blikje achter de schermen van ESRI (Nederland). Op uitnodiging van Logica-Henk en Kadaster mocht ik een eerder vanavond een presentatie houden over ‘hoe ESRI omgaat met open standaarden en open source”. Interessant om voor te bereiden en te mogen delen.

Het ‘koude verhaal’ staat hier, en heb ik ook via linkedin op slideshare geplaatst. Heel toevallig had ESRI er ook nog een nieuwsitem over gister, nou ja zeg! De bijeenkomsten worden overigens taco-bijeenkomsten genoemd (want dat krijg je eten in Apeldoorn), maar vanavond was er Chinees! De echte ppt stuur ik op verzoek toe..

De mindmap heb ik onder de streep toegevoegd.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS