Skip to content

Esri aan de open source bij NOiV?

2011 February 10

Eh nee, niet echt. Maar we doen wel mee met het aanstaande NOiV congres, maar vanuit Open Standaarden. Opentrends.nl had –goede- vragen over de Esri deelname en heeft er een blog over geschreven. Mijn complete set antwoorden gebruiken we om een “open” pagina op www.esri.nl in te richten. Moet nog gebeuren, maar komt zeker ruim op tijd voor het congres.

Ad Open Source: het is alom bekend dat ik daar een enorme hekel aan heb (behalve aan WordPress, Android, Xmind, Chrome…:) ). Over de misverstanden rondom open source ben ik minder tevreden. Een interessante ‘discussie’ over open source vond ik bij Carnavalesk Breda. Ik vraag me af waarom er nu een WOB procedure nodig is om alles boven tafel te krijgen. De kosten voor transparantie zijn bijna gelijk nul; is het niet gemakkelijker om vanaf dag 1 transparant te zijn?

Mijn top drie uit de reacties: (Open Source)…enige echt innovatieve in de gehele ICT wereld…,…Alles wat middels de Drupal API wordt ontwikkeld (code) is automatisch ook open source., …Open source is namelijk nooit te duur, ook als het wel de duurste oplossing is maar dan zeggen we gewoon dat het een investering is die je over 3 jaar terugverdient…En de mooiste “Feit is wat mij betreft inderdaad dat Van Vliet…”.

Dat is een mening over een feit. Zijn feiten niet gewoon feiten en dat is het dan? Ik ben graag voorzichtig met feiten en lees braaf door tijdens de treinuren over de zin van open source. Het missende paper heb ik inmiddels gevonden. Finding: “Firms … reveal, on average, only half of the code they have developed, while protecting the other half by various means”. Berry interesting!  (Selective revealing in open innovation processes: the case of embedded Linux, Henkel, 2006)

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS