Skip to content

Een update van Geo-Informatie Nederland

2010 October 17
by Jw

Geachte leden en nog-niet-leden van Geo-Informatie Nederland,

Graag breng ik u via LinkedIn op de hoogte van een aantal relevante ontwikkelingen rondom de vereniging Geo-Informatie Nederland.

GIN Symposium
Op woensdag 10 november vindt het GIN Symposium plaats. Het onderwerp: De geo-informatie buiten zetten. In samenwerking met Geonovum en de NCG is een interessante dag voor u samengesteld. Wij hopen u dan ook in Apeldoorn te ontmoeten. Op de website van GIN vindt u ook het programma en het inschrijfformulier.

Nieuwe website
GIN werkt aan een nieuwe website, die al deels te bekijken is op http://geoinfo.kingsquare.nl. Nieuw aan deze website is vooral de portaalfunctie: door in te loggen op de website kunt u uw eigen gegevens bewerken en al vroegtijdig bij de uitgaven van Geo-Info of de presentaties van het GIN Symposium. Uw toegangscode is via een email aan info@geo-info.nl verkrijgbaar.

Algemene Ledenvergadering (ALV)
De ALV is aansluitend op het GIN Symposium, om 18.00 uur in Apeldoorn. Een detail agenda van deze ALV zal volgen via de website. Het GIN bestuur kijkt terug op 2009, bespreekt het lopende jaar 2010 en stelt een begroting voor 2011 voor.  Wij verwachten o.a. een nieuw partnerprogramma bekend te maken tijdens de ALV. Door dit programma willen we de organisaties, die GIN steeds ondersteunen, bijzondere erkenning geven en hen een duidelijkere positie geven binnen de vereniging.

GIN Congres / Geo-Info Xchange 2011
Volgend jaar is er al weer een GIN Congres met de vakbeurs Geo-Info Xchange. Tijdens het GIN Symposium zullen de eerste details bekend worden gemaakt. Een congrescommissie wordt momenteel samengesteld. Het congres en de vakbeurs vinden plaats op woensdag 30 november en donderdag 1 december 2011.

Met vriendelijke groeten,
Graag tot ziens op het GIN Symposium op 10 november.

Jw.

Jan Willem van Eck
Geo-Informatie Nederland, voorzitter
http://www.kortsteroutes.nl/category/geo-informatie-nederland

(direct message naar de leden van de LinkedIn groepvan Geo-Informatie Nederland)

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS