Skip to content

Een gratis sociaal media advies /1

2011 July 1
by Jw

IMAG1837Gratis? Wat krijg je nog gratis* vandaag de dag? Deze blogpost dus. Regelmatig krijg ik de vraag hoe dat nu werkt met sociale media. Zag dat er zelfs Twittercursessen bestaan en in de boekwinkel lag een ‘hoe werk ik met LinkedIn’. Je kan zeker over digitale technologie uit een boekje leren, maar op een gegeven moment moet je wel echt aan werk.

Een maatwerk-antwoord op de vraag hoe dat nu werkt met sociale media heb ik niet, maar een richting voor een antwoord zeker wel: zoals zoveel nieuwe ontwikkelingen geld ook hier, verdeel het in fasen.

Fase 1 : Registreer en observeer

Een gemakkelijke fase: besteed tijd aan de social media technologie, die zeker een hoog a-ha gehalte heeft (ofwel: je moet het zelf uitproberen, voordat je ‘het ziet’. Niemand kan het je echt bijbrengen en laten inzien).

Twitter
Maak een account aan en installeer ook Tweetdeck, op desktop en mobiel. Volg een paar personen en organisaties en bekijk wat zij zoal van zich af praten. Voorbeelden om te volgen: Minister Verhagen, een professor, een locale policitus etc.

Slideshare
Maak een account aan. De inschrijving hoeft niet compleet te zijn, gewoon naam en toenaam. Zoek af en toe naar relevante presentaties. Vb over een onderwerp dat je bezighoudt.

Yammer
Maak een netwerk aan, maar doe er verder nog niets mee. Yammer is interne twitter. Kan heel nuttig zijn, maar heeft wel enige structuur en organisatie nodig. Een manier om te introduceren is via een experimentengroep aanpak: je benoemt 2-3 coordinatoren, die een groter groep er bij betrekken.Begin met een kickoff meeting.

LinkedIn
Als je een account hebt: bepaal voor jezelf welke relaties je wel/niet accepteert en wie je zelf uitnodigt en waarom. Zorg dat je profiel klopt. Meld je aan bij een paar groepen, maar doe verder niets.

Zet in je agenda dat je dit 4 weken doet, om de dag, 10 minuten.
Schrijf vooral wat je zinvol vindt (vb goede input voor een presentatie ontvangen).
En schat je tijdsbesteding in.

Volgende fasen:
Fase 2: positie kiezen
Fase 3: anoniem oefenen.
Fase 4: in productie

Maar daar kom ik op verzoek tzt op terug!

*ad gratis: ik word hier graag gecompenseerd voor mijn moeite door hits op mijn blog en reacties, maar vooral door echte gesprekken over het onderwerp.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS