Skip to content

Een g-e-o-w-e-b-i-n-a-r, wat is dat?

2012 May 6

Aanstaande donderdag (10 mei) is het zover: het eerste webinar in de Nederlandse Geo wereld. Wat is het? Een webinar is net als een normale bijeenkomst, maar dan “op het internet”: je belt in – beter: je connect – via je computer en je kan zo meeluisteren en -kijken naar wat een spreker te vertellen heeft. Het onderwerp van dit eerste webinar: hoe kan je met ArcGIS Online kaarten en applicaties maken en bewerken, en weer met anderen delen. Maar webinars zijn voor meerdere doeleinden te gebruiken.

Zelf ik heb ik al aan een reeks webinars deelgenomen: soms zijn het auteurs van boeken, die een interview ‘met de hele wereld’ opzetten; soms kan je zomaar aan een college van een universiteit ver weg deelnemen; en soms ben je online met deelnemers van Hawaï tot Hengelo, om te luisteren naar het verhaal achter een mobiele app ontwikkeling op een Android telefoon.

Gaat geominnend Nederland nu aan de webinar? Volgens mij vormen webinars een goede aanvulling op “elkaar echt ontmoeten”. Je kan een webinar (net als tv) vaak terugkijken – of terugspoelen- en actief meedoen is mogelijk door vragen af te vuren. Je doet gewoon vanaf achter je buro mee en inschrijven kan tot kort voor het webinar begint. Een webinar is helemaal van ‘het nieuwe werken’ en ik zie nog wel meerdere webinars om ons af komen. Voor we het weten is de ledenvergadering van GIN (donderdag 31 mei) via een webinar te volgen!

Note: de hoogste tijd om mijn artikel over social media eens te updaten… (naast webinar & tweetups, dan ook aandacht voor Pinterest en Trover).

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS