Skip to content

Een fraai verhaal? Geo uit de losse pols…

2010 May 1

Donderdagochtend kwam ik geheel (on)voorbereid naar de ICT Overheid. Voor mijn presentatie hadden zich vijf personen aangemeld. In plaats van presenteren stuurde ik aan op een ‘gesprek met vijf’, een gedachte-uitwisseling. Groot was mijn verbazing dat er toch vijftig mensen op kwamen dagen. En toen?

Onderweg naar Utrecht heb ik toch nog nagedacht over barrières en oplossingen voor GI-toepassingen bij de overheid. En zowaar ook wat opgeschreven. Hoewel het dus helemaal niet mijn bedoeling was, heb ik het volgende top drie uitgesproken. Geo uit de losse pols….

1)     Beschikbaarheid van geodata

2)     Relatie markt – overheid

3)     Wijze van innoveren

1)     Beschikbaarheid van Geodata

Ik heb er van overtuigd dat een grotere en gemakkelijke beschikbaarheid van geodata voor ons allen goed zou zijn. Het Engelse initiatief (even over nadenken en dan gewoon doen) spreekt me erg aan. Niet dat dit nieuwe ideeën zijn, maar ik zie het als barrière nummer 1.

2)     Relatie markt – overheid

Ik begrijp helemaal dat wat we als markt zien en wat we als een overheidstaak zien gebonden is aan onze cultuur en nationale ideeën. Maar ondanks dat zie ik overheden besluiten om taken zelf te doen, terwijl ze dat toch veel beter zouden kunnen uitbesteden. Waar staat dat het een overheidstaak is? Waarom zelf doen, wat is de beweegreden? Wellicht een (politieke) mening, maar ik meen dat ook geo-informatie het beste gediend is met een slanke overheid, die strak regie voert en controleert. En een overheid, die geen plannen ontwikkelt buiten wat we van een overheid mogen verwachten.

3)     Wijze van innoveren

Eigen stokpaardje, geef ik meteen toe. Organisaties gaan op een gesloten manier met innovatie om. Door open innovatie kunnen we sterker samen optrekken, innovaties van buitenaf naar binnenhalen, en innovaties naar buiten duwen, als daar een betere plaats te vinden is.

Het voorbeeld dat ik noemde op de vraag ‘wat koop ik daarvoor?’ was Goldcorp (uit Wikinomics van Tapscott/Williams).

Ik hoop dat mijn verhaal enigszins overkwam. Zo uit de losse pols met weinig voorbereiding beviel me niet, maar goed. Weer wat geleerd. Oh, ja. De Oplossingen, daar kom ik op terug.

(mijn telefoon heeft het weer begeven, dus ook nog een twitter-out op die dag. Nieuwe telefoon na mijn studie!)

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS