Skip to content

Drie Geodata trends die er –NU- toe doen

2014 February 9
by Jw

Regelmatig krijg ik de vraag welke trends er NU toe doen. Volgens mij zijn dat de trends, die herkenbaar op korte termijn impact zullen hebben. Op het gebied van geodata zijn dat volgens mij de volgende drie:

Open data
Niet echt een nieuw onderwerp, want het zweeft sinds 2010 al door de burelen van de Nederlandse overheid, en daarbuiten. Minister Kamp heeft inmiddels een doorbraakteam benoemd, dat al een routekaart (de term was zelden toepasselijker) ‘‘Open Geodata als grondstof voor groei en innovatie’” heeft opgesteld. Tijdens de recente Startconferentie Open data in Delft werd duidelijk dat er meer aan de hand is: negen organisaties (kennisinstellingen en overheden) bundelden daar de belangen en de interesses in open data in het Kenniscentrum Open Data. Daarnaast zien organisaties als RDW en Alliander het ‘open data licht’ en zetten zij in structuur stappen op het open data pad.

Als de opening van een Kenniscentrum Open Data meer dan 300 deelnemers trekt, dan heeft het onderwerp impact.

 

Als je eenmaal aan 3D bent gewend, dan kan je niet meer terug… (bron vd visualisatie achterhaal ik nog…)

3D data
Vorige week vrijdag mocht ik de eindpresentaties van de studenten van de nationale Geominor aanhoren. Wat vooral opviel: veel 3D voorbeelden en studies naar ‘wat zou het betekenen als we 3D data gemakkelijker tot onze beschikking krijgen’.  Het vele werk achter de “3D pilot” lijkt zich uit te betalen: gebouwmodellen op de kaart, infrastructuur onder de grond, zelfs 3D als nut voor een grote gemeente (en ze gaan door met 3D). Zie hier het voorbeeld Heerhugowaard in 3D (dank Maarten van Doornik).

Het gerucht over de vrijgave van de AHN(2) is nu wel erg hardnekkig. Als AHN daadwerkelijk een open data status krijgt, dan zullen veel barrières tot nieuwe toepassingen vervallen. Maar wat er dan gaat gebeuren? Gaan er 3D apps ontstaan (de steilste fietsroute van Nederland?), 3D visualisaties ondergronds vanaf je iPad, voor iedere burger? Nederland van Onder Water? Nog even wachten..

3D zal impact hebben, want als je eenmaal aan 3D (visualisaties) bent gewend, dan kan je niet meer terug naar de 2D kaart.

 

BIG Data
Op mijn derde plaats staat de BIG data trend. Ergens gelezen: het wordt vooral BIG data genoemd omdat de beloften zo BIG zijn. Maar er zit wel meer achter. We maken al jaren alleen gebruik van redelijk statische data. Dankzij de wereld van sensoren is de mogelijkheid ontstaan om ook van realtime data gebruik te maken.

Geodata wordt nogal snel als Big data gezien (grote databases, LIDAR wolken van punten). Meer data is zeker niet automatische betere data, maar dit is wel een pleidooi om ook realtime data eens mee te nemen in je GIS: als je op het onderwerp inzoomt, kom je als snel tot mogelijk gebruik van grote databronnen voor vb overheden, havens, vliegvelden: de verkeersstromen op de weg, alle vliegbewegingen, de signalen die we allemaal afgeven via sociale media, vaarbewegingen in de havens.

Als je eenmaal hebt ervaring hoe data in beweging kan bijdragen aan de beslisprocessen van je organisatie, dan kan je ook lastig weer zonder.

 

Impact
Gesprekken over trends vervallen regelmatig in kretologie – lees het roepen van nieuwe termen – die voor afzender en ontvanger van die kreten ook nog eens andere betekenis hebben. Een paar voorbeelden: de singularity, “the internet of things” (het internet van dingen?), SmartCities. Hoe haal je uit deze brei van trends nu de (meest) relevante?

Ook al heeft iedereen recht op zijn eigen trends, voor de geodata trends zet ik open, 3D, realtime data (en uiteraard de combinatie, zie onderstaande visualisatie van Stefan Wagner) bovenaan mijn lijst. Ze hebben alle drie dat bijzondere kenmerk van ‘waarom hadden we daaraan niet eerder gedacht!’ en hebben meteen praktisch impact op de geo-informatie keten. Ben benieuwd waar ze over drie jaar staan, want die tijd heeft een beetje geo trend wel nodig om tot de ‘early majority’ door te dringen…

 

Generating Utopia from Stefan Wagner on Vimeo.

 

 

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS