Skip to content

De volgende grens voor GeoSpatial*

2011 June 19


Wat een geweldige presentatie van Minister Williamson van Nieuw Zeeland, over GeoSpatial: the Next Frontier! (gewoon even voor gaan zitten). Vorig jaar, tijdens het Executive Seminar van de Esri User Conference mocht ik erbij zijn. Het is weer het seizoen van voorbereidingen op de Geo congressen. Het ‘mooiste’ komt als eerste: de Esri User Conference in San Diego. Deels mooi omdat alleen deelnemen een heel ander commitment is, dan zelf ergens ook voor gaan staan. Maar vooral mooi, omdat het een geweldige bijeenkomst is, waar zoveel professionals uit zoveel landen bijeen komen, dit jaar om de wereld iets beter te begrijpen.

Aan de GIS Conferentie van dit jaar lever ik een bijdrage door het Academic Seminar. En ik hoop weer net als een vorig jaar een presentatie te verzorgen (het is goed dat dat geen vanzelfsprekenheid is; hier is een hele programma commissie aan het werk). Overigens zag ik dat mijn presentatie van vorig jaar al 800 keer is bekeken. Mooi!

Het laatste geo-congres van dit jaar is voor mij is het GIN Congres. Daarvan zullen we zeker binnenkort het een en andere bekend maken (ik zag al een volle track over de BGT en Grensoverschrijdend samenwerking langskomen). Ik loop wat achter in mijn deel van de organisatie, maar het is nog allemaal vroeg genoeg. We hebben voorlopig een te groot aanbod van sprekers en dat is een goede luxe. Overigens, we kunnen nog altijd hulp gebruiken bij de organisatie. GIN blijft een vereniging die zwaar op vrijwilligers leunt!

Het is mijn laatste GIN Congres vanaf een GIN bestuurstafel; het is inmiddels een publiek geheim (want zelf aangekondigd op het laatste GIN Symposium) dat ik ermee stop. Maar eerst nog wat grenzen (pogen) te doorbreken!

GeoSpatial* vind ik zelf een wat raar begrip. Het klinkt als dubbel/teveel, maar ik ben niet zo definitie-strijder. Wel zo handig om even definities op elkaar af te stemmen, voordat men aan de discussie-strijd begint!

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS