Skip to content

De open kaart en het business model

2011 November 27

Afgelopen week was ik op de VU op bezoek en al snel kwamen we op het open data onderwerp: het NWB en de rechtszaak die Falkplan Andes heeft aangespannen om de vrijgave te stoppen. De dag erna was ik bij de regio Oost van GIN op bezoek. Gastheer gemeente Kampen bracht de kaart op straat als onderwerp. En gisteren vond ik mijn oude stage verslag van Falkplan Suurland in een kartonnen doos, die we in deze tijd van het jaar nu net even nodig hebben.Toeval?

Bij Falkplan heb indertijd aan een van de grotere innovaties mogen meewerken: Falkplan-Suurland’s 101 stedenboek van Nederland. Niet langer waren er stadskaarten van alle steden in de auto nodig, je kon nu met één kaartenboek overal komen! De leerzame stage was een laatste stap terug in de analoge wereld. Het businessmodel (de manier waarop organisaties waarden uitwisselen en daar allebei beter van worden) verliep ongeveer zo: Falkplan stuurt brief naar gemeente. Gemeente tekent omniet kaart in of levert een update (edits). Falkplan verkoopt stedenboek, gemeente staat goed op de kaart. Van het verschil….

Kampen heeft de stadskaart dit keer zelf gemaakt. Ik vond het eindresultaat wat flets, voorgefletst zei de altijd gevatte jaargenoot Henk, maar het resultaat mocht er zijn. Toen we met een aantal GIN leden bij de kaart stonden bleek dat Falkplan nog steeds actief is met stadskaarten. Businessmodel: gemeente levert omniet alle (digitale ..) geodata aan Falkplan. Falkplan produceert stadskaarten en levert omniet een aantal kopieen aan de gemeente. Falkplan verkoopt advertenties rondom de kaarten (papier en buiten langs de straat). Van het verschil tussen de verkoop en de investering…

En dan nu het NWB. Na vrijgave kan iedereen, of in ieder geval meer bedrijven en/of personen, kaarten maken, analoog en digitaal. Dat lijkt te passen bij de open data geluiden uit Den Haag, maar eerst moet de rechter nog uitspraak doen of het wel mag. De open kaart heeft een redelijke impact op het business model. Meerderen kunnen nu die kaart leveren, het zal zeker tot meer concurentie leiden. En dat is een meestal weer een goede zaken (hoe meer kaarten hoe beter…).


View Larger Map

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS