Skip to content

Dé GIS Trend 2025: data, data, data.

2016 February 21

tensinginnoveertHoe het onderwerp precies is ontstaan weet ik niet meer, maar ik mocht tijdens de “Tensing Innoveert 2016” dag wat gedachten delen over “GIS Trends op weg naar 2025”: hoe ziet de ‘geo’ wereld er over negen jaar uit? Ik voorzie dat data in die toekomst een veel grotere rol gaat spelen.

Het was me vooraf niet duidelijk waarom juist 2025 als onderwerp is gekozen, maar de link met de quote van Bill Gates’s over de nabije toekomst  (“We overschatten altijd veranderingen die binnen twee zullen jaar optreden, en onderschatten de veranderingen in de daaropvolgende 10 jaar.”, dank Niels) was snel gelegd. Anders verwoord: we hebben eerder focus op wat we dichtbij aan zien komen, terwijl we onvoldoende aandacht hebben voor wat er zich op de horizon afspeelt en wat de impact daarvan zal zijn. “Laat jezelf daar niet door afleiden.”, voegde Gates overigens toe aan zijn woorden. In mijn woorden: blijven denken aan die horizon.

Volgens mij is er vooral met data (in de breedste zin van het woord) op de horizon heel wat aan de hand. Data wordt #nu, #realtime, #3D, #BIG en meer.

Een tsunami van veranderingen? 

geospatiallandscape

Kennis delen over de toekomst is altijd lastig, want feitelijk weten we veel meer over het verleden dan over de toekomst. Na een korte intro over (stokpaardje) open innovatie ben ik eerst ingegaan op toekomstdenkers, die voorspellen dat de nabije toekomst geheel anders gaat worden dan het heden. “Binnenkort zullen er op school geen boeken meer worden gebruikt… alles wat we weten moeten, kunnen we met behulp van […] leren. Ons schoolstelsel zal er binnen tien jaar volledig anders uit zien” [1]. U herkent ze vanzelf: over tien jaar zijn er geen boeken meer in het onderwijs, gaat er niemand meer naar de bioscoop, hebben we geen dvd’s meer etc. Dergelijke uitspraken over de toekomst (…)  zou ik met een korreltje zout nemen. Zij zijn m.i. vooral goed om vast te leggen en om over tien jaar nog eens terug te lezen, vaak met een glimlach.

Serieuze signalen over de nabije toekomst zijn er genoeg. Ik vond er een aantal mooi verwoord in een recent rapport van de National Geospatial Advisory Committee (december 2015). Naast de quote “The Future is Coming, Experts Say” werd de toekomst tijdens een workshop door een deelnemer omschreven als “een tsunami van veranderingen”. Dat leest wat overweldigend, alsof je tegen tsunami’s niets kan ondernemen (alarmsystemen, hogerop gaan wonen, de zee opgaan).

Wat te doen? Mijn pleidooi: signaleer zelf trends en plaats ze in categorieën. Niet om het een of ander, maar die oude definitie van GIS om naar mensen (gedrag), hardware, software, methodes en data te kijken volstaat nog steeds. Probeer bij elke trend in te schatten wat de impact is en wanneer (over drie jaar of over tien jaar) deze trend impact gaat hebben. Experimenteer met die top trends in gezamenlijke projecten, zodat je samen en in kleine stapjes de toekomst kan verkennen.

Data, data, data 

Het is lastig om een hype van een trend te onderscheiden en soms helpt het kwalitatief perspectief daarbij [2]. Ik betoog dat er met data iets bijzonders aan de hand is: alle eigenschappen die we traditioneel aan data toekennen zijn aan het omslaan. Over een tipping point zou ik niet willen spreken, alsof er een rij dominostenen omvalt en je niet meer terug kan. Ik zie deze ontwikkeling meer als een opwaartse (data)spiraal op weg naar boven. We kunnen wel terug, maar waarom zouden we?

Als in een soort van was-wordt analyse en nog zonder oorzaak/gevolg en zonder categorieën : data was statisch, wordt veel meer real-time en dynamisch; data was verzameld door experts, wordt veel meer verzameld door amateurs; data werd bewust verzameld, wordt steeds vaker onbewust verzameld; data was gesloten, data wordt open; data heeft structuur, data heeft ‘geen’ structuur (zie big geodata..); data is een subset van de werkelijkheid, data komt zeer dichtbij de werkelijkheid; data wordt gemaakt door software, data wordt gemaakt door data, etc. etc. Data wordt structureel anders.

GIS Trend 2025: data, data, data – at Tensing innoveert from Jan Willem van Eck

In 2025 zal de data component veel aanweziger zijn dat dat nu het geval is. En worden onze besluiten en organisaties meer door data gedreven dat ooit. Mijn punt bij het verhaal: sta eens stil bij de rol van data in je organisatie en daarbuiten.

Tips voor de toekomst 

Mijn presentatie samengevat: Innovatie werkt het best ‘met z’n allen’, naast elkaar, niet (deels) tegen elkaar. Data is de megatrend. En met elkaar brengen we kaarten en de atlas tot leven. Esri nodigt daartoe expliciet uit middels een levende atlas.

Op verzoek sloot ik af met wat tips, die uitstekend passen in een innovatiesprint (Esri is daar ook wel van): kijk naast data ook eens naar real-time sensoren en de big data die zij creëren; drones en de up-to-data images als resultaat voor uw bedrijfsproces; en als droom voor wat verder weg: uw eigen satelliet. De uitsmijter van de dag kwam overigens van Tensing, die een samenwerking met Daqri aankondigde. Ik voorspel dat we daar meer over gaan horen.

 

[1] Quote van Thomas Edison, Dramatic mirror van 9 juli 1913, gelezen in Evgeny Morozov’s: To save everything, click here.

[2] een kwantitatief perspectief zou zijn: elke twee jaar verdubbelt de opslag van data.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS