Skip to content

Fijne Feestdagen, met een echte Kerstkaart

2012 December 20
by Jw

Bij Esri (en niet alleen daar) hebben ze de smaak van de “sociale media kaart” te pakken: zie hier de echte Kerstkaart. Fijne feestdagen!

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS