Skip to content

China’s geografie verkennen in vier dagen

2013 March 17

vlaggenchinanlVoor deze schier onmogelijke opgave stond de afgelopen week een Nederlandse delegatie vanuit de overheid (Kadaster), wetenschap (ITC/ TU Twente) en bedrijfsleven (Esri). Doel van de missie: kennismaking (…), relaties voor de lange termijn uit-/opbouwen en samenwerkings- mogelijkheden verkennen. Onderdeel van het programma waren bezoeken aan bedrijven (zoals NavInfo en Eastdawn), onderzoeksinstituten en overheden. Er was een Chinees – Nederlandse Geo bijeenkomst voor bedrijven op de ambassade in Beijing en ook een ITC Alumni bijeenkomst. Ik mocht mee als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven en partner van Kadaster/GIN.

Zeer bijzonder was het bezoek aan NASG, de National Administration of Surveying, Mapping and Geoinformation. Dit grootse (alles is veel of groot in China) instituut liet zien welke onderzoeks- en nationale projecten nu een rol spelen voor de Chinese overheid. Tijdens het bezoek tekenden Kadaster en ITC beiden een MOU (Memorandum Of Understanding, zeg maar een afspraak om tot afspraken te komen). De dag bij het NASG werd afgesloten door een formeel diner, dat al snel een diner onder vrienden werd. Opvallend tijdens het hele bezoek was de betrokkenheid van voormalige ITC studenten. Het ITC is al sinds 1978 actief in China en dat merk je. Het aantal afgestudeerden gaat richting de 1000. Bij sommigen is zelfs wat heimwee naar de tijd in Nederland vast te stellen.

Li-Barnasconi

LI Pengde (NASG) en Godfried Barnasconi (Kadaster) met de net ondertekende overeenkomst.

Het is nog te vroeg voor een ‘missie geslaagd’, net zoals China’s geografie niet in vier dagen te ontdekken is, maar we komen snel terug op de volgende stap. De handreiking tot verdere samenwerking is duidelijk aangekomen. Een tegenbezoek ligt in de mogelijkheden, dat ook als doel moet hebben om tot een structurele samenwerking tussen China en Nederland te komen. Het lijkt mij een sterkte dat we die samenwerking benaderen vanuit de driehoek overheid-bedrijfsleven-wetenschap (ik ben niet zo van de gouden driehoek; er zit veel lood tussen) en -zeker- niet alleen met de organisaties die hebben deelgenomen aan de verkenning. En als we bij de volgende stap weer mogen leunen op de zeer professionele begeleiding door de ambassade in Beijing, dan staan in ieder geval alle kansen op groen.

Persoonlijke indruk (overbodige opmerking, want dit blog is altijd persoonlijk): hoewel de hele wereld mijn focus heeft, had ik China nooit zo op mijn radar. Naast onze gedeelde interesse en passie voor geo-informatie was er duidelijk een voelbare verbondenheid met en door de Chinese collegae – ook buiten de ITC-factor om. Samengevatte intuïtie: hier moet meer in zitten. Overigens heel leuk om ArcGIS eens in het Chinees te zien en dan toch nog een beetje de weg te weten. En om mijn collega van Esri China eens op het eigen kantoor te ontmoeten.

De radiostilte op dit blog is niet door China te verklaren. Ik lees langzaam een lastig boek (Thinking fast and slow door Daniel Kahneman) en probeer een artikel te schrijven over “De grens van de kaart van iedereen”. Nu komt daar ook nog een verslag over deze verkenningsreis naar China voor Geo-Info bij… Belangrijke noot: de ambassade had als eerste de vereniging Geo-Informatie Nederland benaderd. Toch wel mooi dat we zo’n centrale club hebben in Nederland!

NB: dank aan de KNAG / Geografie (special over China, Jan 2013). Zeer lezenswaardig en een goede voorbereiding op elke reis naar China.

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS